Kallelse till årstämma!

 

I år kommer stämman att genomföras med hjälp av poströstning!

 

Kallelse, med tillhörande dagordning, röstsedel och Förvaltningsberättelse – Årsredovisning, är under utdelning, så håll koll på dörrmattan. Om du inte fått dokumenten senast på söndagen den den 10:e maj, hör av dig till styrelsen.

 

I kallelsen finns en beskrivning av hur röstsedeln ska fyllas i, en röstsedel per hushåll. Röstsedeln ska läggas i det bifogade kuvertet och sedan i föreningens brevlåda, en halv trappa upp i 25:an, senast måndagen den 25 maj 18.00!

 

Jan Lindelöf/styrelsen