Ställ inga ”prylar” på golven – i grovsoprum och återvinningsrum!

 

För att Veolias hämtare ska kunna göra sitt jobb, dvs rulla ut kärlen och tömma dem i sin bil – ställ inga ”prylar” på golvet, varken i grovsoprummen eller återvinningsrummet!

 

Överfyll inte heller kärlen – är det fullt så är det fullt ….. när det ligger ”prylar” upp till kärlens kant.

 

Om vi inte respekterar dessa, för de flesta självklara, regler riskerar vi att ”soporna” inte blir hämtade och att vi får kostnader för extrahämtningar.

 

Jan Lindelöf/styrelsen