Protokollet från årsstämman …

… under utdelning i brevinkasten … tack Baba … men ni hittar även protokollet digitalt under rubriken Föreningen/Föreningsdokument … tillsammans med alla andra  dokument vi under åren har tagit fram till stämmorna.

Jan Lindelöf/styrelsen