Inför rörbyte – rensa källargångarna!

 

Vid förberedelserna för utbytet av avloppsrör har vår förvaltare och entreprenör konstaterat att det har hamnat en hel del ”saker och ting” i källargångarna vid källarförråden.

Du som vet att du bidragit till ”hamnandet” … ta bort dina saker, innan våra fastighetsskötare blir tvungna att flytta ”saker och ting” till grovsoprummen.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Om vi får betala extra för ”rensningen”? En fråga med ett självklart svar … ja, det får vi.