Utbyte av avlopps- och spillvattenledningar – Förhandsinformation!

 

Sedan 2010, då föreningen köpte fastigheterna av Svenska Bostäder, har vi haft återkommande problem med ”stopp i avloppen” … med efterföljande fuktskador … och kostnader för oss medlemmar.

Efter mycket omfattande utredningar, filmning av rören inkluderad, står vi nu inför ett utbyte av de horisontella stamledningarna i källare och kulvertar. Beräknad projektstart är i vecka 10.

Arbetena, utbyte av avloppsrör är, som nog alla kan förstå, en ”bökig historia” med mycket stor påverkan på hur vi boende kan använda såväl vatten som avlopp … dvs duscha, spola toaletter, diska … under den tiden som rören byts ut … i klartext, när rörbytet sker kommer vi inte att kunna spola i toaletter eller använda vatten, som kommer att vara avstängt.

Så för att arbetet ska gå smidigt för ”rörkillarna” från Johanneshovs Rör, utan extrakostnader för oss medlemmar, måste vi respektera den information som kommer att hamna i våra brevinkast … i hissar och på anslagstavlor i entréerna.

Nu handlar det inte om några långvariga avstängningar av ”vatten och avlopp” … utbytet av avloppen kommer att ske etappvis … trapphus för trapphus … så håll ögonen öppna för ”informationen i brevinkastet … för här måste vi hjälpas åt för att få arbetena att fungera på ett bra sätt …

Jan Lindelöf/styrelsen