Avstängning av handdukstorkar – några fakta!

 

Det har kommit frågor till styrelsen om avstängningen av våra varmvattenanslutna handdukstorkar … här är några fakta:

… handdukstorkarna monterades ursprungligen för att ”bjuda på” lyxen ”varma handdukar” – i dagens byggande görs inga sådana här installationer – kostar för mycket, såväl att installera som att driva

… åtgärden har, med dagens höga energipriser, en återbetalningstid på ca två år och är alltså en mycket lönsam energiåtgärd

… varmvattenanslutna handdukstorkarna måste vara ”påslagna” året runt för att inte riskera uppkomsten av legionella

… avstängningen av handdukstorkarna innebär att risken för legionella i våra tappvarmvattensystem minimeras

… för information om legionella, se hemsidan med adressen www.stoppalegionella.se

… handdukstorkarna kommer inte att demonteras … de kommer endast att stängas av på ett legionellasäkert sätt

… även fortsättningsvis kommer badrummen att värmas av lägenhetens uppvärmda rumsluft, runt 21 grader, som evakueras via badrummets frånluftdon med 15 liter per sekund, dvs 54.000 liter rumsluft i timmen. I ett normalstor badrum kommer luften att bytas ca sex gånger i timmen

… 15 liter i sekunden är ett OVK-krav, satt av hygieniska skäl, men förutsätter normal användning av rummet

… i badrum med fönster finns en radiator för att kompensera för ”kalldraget” från fönstret. Golvvärme ersätter inte badrummets radiator och radiatorn får därför inte tas bort vid en renovering.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Avstängningen är ett minst sagt komplicerat projekt … för ett lyckosamt genomförande krävs att vi medlemmar ”ställer upp” och tar de eventuella besvär som besöken av hantverkarna kan medföra.