Besiktning mot fuktskador – Rapport!

 

Under den här veckan avslutas besiktningarna. I de lägenheter där besiktningsmännen, från Anticimex, upptäckt akuta brister, och redan inträffade fuktskador, kommer respektive lägenhetsinnehavare att bli kontaktad av Borg&Merio med uppmaning att redovisa hur och inom villken tidsram lägenhetsinnehavaren planerar att åtgärda bristerna, för bristerna måste åtgärdas – föreningens, läs medlemmarnas, kostnader för fuktskador och försäkringspremie har ökat kraftigt år från år, en utveckling som vi nu försöker vända på.

En av de vanligaste orsakerna till fuktskador är läckande diskmaskiner och besiktningsmännen har konstaterat att i ett stort antal lägenheter saknas plastunderlägg under diskmaskiner och vid trägolv även under kyl och frys … trots att ett krav på plastunderlägg har funnits sedan länge … se utdraget ur renoveringsreglerna.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Plastunderlägg hittar du på välsorterade byggvaruhus. För monteringen – ta hjälp, om det behövs, av en rörinstallatör eller beställ jobbet av Borg&Merio.

 

Utdrag ur renoveringsreglerna:

KRAV PÅ PLASTUNDERLÄGG under diskmaskin, kyl och frys

Nu finns ett retroaktivt krav på plastunderlägg under diskmaskin, se bilden.

I de fall då medlemmen lagt in trägolv i köket, måste golvet under diskmaskinen vara i samma nivå som resten av golvet! Detta för att eventuell läckage ska bli synligt i plastunderläggets framkant, och inte ”smyga in” under trägolvet. Observera, föreningens fastighetsförsäkring inte täcker skador på trägolv i kök.

I kök med trägolv gäller kravet, på plastunderlägg, även under kyl och frys.