Stort TACK! … till alla lokalansvariga!

 

Ett stort tack till alla er … som under året tagit ansvar för våra gemensamhetslokaler … Kalaskulan, Biblioteket/Bytesrummet, Bastun i 23, Bastun i 30, Gymnastiksalen, Gymmen i 17/19, Pingisrummet och Hobbyrummet.

Tack också till er som har tagit ansvar för skötseln av ”det gröna” … i entréer och på terasser på Brinckansidan och på Lehusgården.

Bredbandsgruppen ska också ha ett tack för sitt arbete med övergången till Ownit som bredbandsoperatör.

Styrelsen

PS På hemsidan under rubriken LOKALER hittar du allt om våra gemensamhetslokaler.