Senaste nytt om gemensamt bredband

Som ni redan vet så beslutade stämman att föreningen ska teckna ett avtal om gemensamt bredband.
Styrelsen har därefter tecknat avtal med Ownit som innebär att alla lägenheter kommer få bredband till en kostnad på 68 kr/mån och lägenhet.
Preliminärt övergångsdatum till det gemensamma bredbandet är den 1 december 2021.
Planering av arbeten med fiberkonverterare i föreningens alla lägenheter pågår. Arbetena kommer preliminärt ske under en 3 veckorsperiod i november och utföras av TMK data på uppdrag av den nya bredbandsleverantören OwnIt. Mer detaljerad info för tillträde till din lägenhet kommer aviseras av TMK data, möjlighet att lämna in nycklar kommer finnas.
Fram till övergångsdatum, preliminärt 1 dec, av den nya leverantören så kontaktar man den leverantör man har idag om det skulle vara något problem med uppkopplingen, t ex Telenor eller Bredband2. Efter övergångsdatum kommer det vara OwnIts kundtjänst som ska kontaktas vid problem.