Störningar i värmesystemet, Fatburs Kvarngata 9 -23

 

Vi har tidigare informerat om har det uppstått ett dolt läckage i en markkulvert mellan 25:an och 27:an. Den läckande ledningen i kulverten försörjer samtliga 111 lägenheter på adresserna 9 till 23.

Felsökningen är nu avslutad och åtgärden kommer att bli att det läckande röret stängs av och ett nytt rör läggs in i kulverten, ett arbete som innebär att värmen kommer att stängas under den tid som ”omkoppling”, genom svetsning, sker.

Arbetena startar nu på måndag ….. och rörinstallatörerna arbetar så fort möjligt är.

I dagsläget finns ingen möjlighet att informera om när omkopplingen kommer att ske och rumstemperaturen eventuellt kommer att påverkas. Det beror på under hur lång tid värmen kommer att vara avstängd, för omkopplingen, och hur kallt det är ute. Vår förvaltare kommer att informera om avstängningen, när det är så dags, med anslag i entréer och i hissar … så håll ögonen öppna!

….. och felanmäl inte ”låg inomhustemperatur” till varken Borg&Merio eller Jourmontör under den kommande veckan!

Jan Lindelöf/styrelsen

PS För svetsning, för omkoppling, gäller det, min sagt, stränga regelverket Heta Arbeten, vilket har inneburit att boende i 25:an och 27:an har blivit tvungna att tömma sina källarförråd och ta upp ”allt” i sina lägenheter ….. alltså ett stort tack, via styrelsen, från alla boende i 9 till 23 till ”förrådstömmarna” i 25 och 27!