Uppdatering om gemensam anslutning till bredband

Stämman röstade med mycket stor majoritet för en gemensam anslutning till bredband (se Protokollet från stämman).

Styrelsen har därför tillsammans med Bredbandsgruppen fortsatt arbetet med att upphandla gemensam anslutning till bredband.

I nuläget räknar vi med att den gemensamma anslutningen kommer vara på plats i slutet av september. För mer information se:

Frågor och svar om gemensam anslutning till bredband

Presentation av förslag till gemensam anslutning till bredband

Ladda ner proposition om gemensam anslutning till bredband

När vi har mer  information kommer information läggas upp på hemsidan.

Trevlig sommar!