Förvaltaren informerar – Rensning i cykelrum- och barnvagnsrum!

 

Alla föreningens boende har fått information i brevinkasten om den kommande rensningen i cykelrum och barnvagnsrum. Med informationen följde också gula buntband för märkning.

Från styrelsens sida vill vi komma med en påminnelse … och en uppmaning – följ förvaltarens information – MÄRK! Notera också att cyklar inte får förvaras i barnvagnsrum.

Jan Lindelöf/styrelsen

FÖRVALTAREN INFORMERAR

RENSNING I CYKEL- OCH BARNVAGNSRUM!

Nu är våren här och det är dags för rensning/städning av våra cykel- och barnvagnsrum. Vi behöver plats för cyklar och barnvagnar som används.

I cykelrum får endast cyklar förvaras och i barnvagnsrummen får barnvagnar, barncyklar, pulkor och snowracers förvaras. Alla cyklar, barnvagnar och övrigt skall vara i brukligt skick, annars skall de förvaras i boendes egna källarförråd.

Allt annat kommer att forslas bort.

Märk upp familjens cyklar och barnvagnar, m.m. med de gula buntbanden ni fått i brevinkastet.

Behöver du fler buntband – finns dessa vid tvättstugornas bokningstavlor i tillfälliga plastfickor.

OBSERVERA Förra årets märklappar gäller inte!

Omärkta cyklar, barnvagnar, pulkor m.m. kommer att forslas bort fr.o.m. den 3 maj.

Viktigt!

Omärkta föremål som av boende anses vara av värde kan återfås mot beskrivning vid ett senare tillfälle. Tillfället och plats kommer att meddelas på föreningens hemsida inom 3 månader efter rensningen.

Borg&Merio Förvaltning AB