För ekonomin och miljön – installeras värmeåtervinning i 21/23 och 25/27!

 

I föreningen finns 23 stycken fläktrum. Sex av dessa, som betjänar 50 lägenheter i 9/11 och 17/19 och Fria Maria skola, är försedda med värmeåtervinning, bra för föreningens ekonomi … och miljön.

I övriga 17 fläktrum, som betjänar 286 lägenheter, ”eldar vi för kråkorna”, dvs den uppvärmda rumsluften ventileras rakt ut i det fria.

För att ta till vara på värmen, och miljön, har vi i dagarna tecknat avtal med ventilationsföretaget airCano för att, i en första etapp, installera värmeåtervinning i 21/23 och 25/27.

Projektet innebär, i all korthet, att befintliga frånluftsfläktar byts ut och att ledningar dras från fläktarna till en värmepump i 27:ans undercentral. Känd och lönsam teknik som vi boende inte kommer att märka av, förrän vi tar del av kommande årsredovisningar.

Jan Lindelöf/styrelsen