Tätare tömningsintervaller!

I takt med att volymerna i återvinningsrummet har ökat har vi tätat till intervallerna för hämtning av de olika fraktionerna.

Idag ser det ut så här:

Kartong och tidningar, måndag, onsdag och fredag

Plast, tisdag och fredag

Glas, måndag och torsdag

Plåt, vid behov.

Grovsoprummen töms, som tidigare, måndag och torsdag.


En förutsättning för att Veolia ska kunna utföra sitt uppdrag, enligt ovan, är att:

• behållarna inte överfylls

• rätt fraktion i rätt kärl! (pinsamt, men nödvändigt påpekande!)

• inga ”saker” lämnas på golven, kärlen ska gå att rulla ut till bilarna! OBS! detta gäller även grovsoprummen! Ryms inte ”sakerna” i kärlen har de inte i grovsoprummen att göra!

Om vi alla följer dessa, minst sagt enkla regler, slipper vi fullfölja stämmobeslutet om installation av övervakningskameror.

När det är fullt i återvinningsrummet och grovsoprummet, avvakta tömning – eller använd FTIs  dygnetruntöppna återvinningsstationer på stan, se FTIs hemsida. På sidan hittar du också tömningstider för de olika stationerna.

Jan Lindelöf/styrelsen