Vårt arbete mot bryt – en sammanfattning

 

Först – inbrott och stölder har förekommit i våra fastigheter sedan Södra Stationsområdet byggdes för 30 år sedan, alltså inget nytt fenomen – lika ”tråkigt” under alla år.

 

En av de första saker vi gjorde när föreningen hade köpt fastigheterna 2010 var att inventera och kartlägga säkerheten mot inbrott. Resultat i korthet: Svenska Bostäder hade lämnat efter sig en ”urusel” säkerhetsmiljö.

 

När vi hade fått läget klart för oss påbörjade vi, med hjälp av säkerhetsexperter, arbetet för att, steg för steg, förbättra säkerheten.

Här följer en sammanfattande beskrivning av vad vi gjort:

 

– tecknat avtal om fastighetsskötsel, med veckorondering av entréer och trapphus.

 

– märkt upp samtliga ”allmänna” dörrar och lägenhetsdörrar, en förutsättning för ett effektivt förvaltningsarbete.
I vår förening finns ett mycket stort antal dörrar. På Brinckansidan mer än 150 dörrar, lägenhetsdörrarna oräknade. Kolla själv i ”ditt” hus.

 

– försökt starta Grannsamverkan.

 

– renoverat samtliga 38 entrédörrar, med riktning, justering och byte av gångjärn … etcetera.

 

– bytt samtliga lås i entrédörrarna, till en högre säkerhetsklass.

 

– monterat brytskydd på samtliga entrédörrar.

 

– bytt ut ett stort antal dörrstängare, i entrédörrar och innerdörrar.

 

– installation av ett elektroniskt passagesystem på entrédörrar och inre dörrar som leder till trapphus.

 

– monterat elektroniska sk iLOQ-lås till samtliga teknikutrymmen, undercentraler, elrum, fläktrum, servicerum etcetera.

 

– testat iLOQ-systemet på ett antal dörrar till korridorer med källarförråd.

 

– installerat närvarostyrd belysning till vissa ”skumma” entrédörrar på Lehussidan.

 

– monterat en ny grind till Lehusgården, med taggläsare.

 

– monterat  brytskydd på vissa ”strategiska” källardörrar.

 

– byggt ut det elektroniska passagesystemet till tvättstugorna i 22:an, Kalaskulan och nu senast gymmen i 17/19.

 

– bytt ut samtliga drygt 2.000 taggar.

 

– tagit fram en jämförande utredning, med hjälp av LåsTeam, om ”nästa steg” i säkerhetsarbetet, dvs studie av olika alternativa kompletterande låssystem, med kostnadsanalys.

 

– undersökt förutsättningarna för installation av kameraövervakning.

 

– vidarebefordrat Polisens och försäkringsbolagens rekommendationer att t.ex. använda ”bäst-i-test”-lås till cyklar och övrig information som berör oss som bor i föreningen.

 

Jan Lindelöf/styrelsen