Krav på mjukstängande engreppsblandare!

När en blandare (vattenkran), eller ventil (i en tvätt- eller diskmaskin), stänger så omvandlas vätskans rörelseenergi till tryckenergi.

Om detta sker för snabbt finns risk för att det uppstår sk tryckslag, som dels kan leda till skador på rörledningar och annan utrustning i ett tappvattensystem och mycket störande ljud, vilket skett i flera av föreningens trapphus, med åtföljande kostsamma åtgärder. Den vanligaste orsaken till tryckslag är blandare utan mjukstängning, därav kravet på mjukstängade blandare.

Kravet på engreppsblandare härör sig från ambitionen att hushålla med, i första hand, varmvattnet (a´80 kronor kubiken) …. eller miljön om ni så vill.

Jan Lindelöf/styrelsen