Samverkan mot bryt!

Under de senaste veckorna har våra fastighetsskötare rapporterat över tjugo skadade källardörrar och flera inbrott i källarförråd, samt fyra skadade/uppbrutna entrédörrar.

Upptäckterna av inbrott i källarförråden, som är märkta med våra lägenhetsnummer, har vidarebefordrats till berörda lägenhetsinnehavare. Källarförråden hör ju till lägenheterna och skador och stölder måste av försäkringsskäl även anmälas till polisen, vilket görs enklast på Polisens hemsida.

Borg&Merio anmäler all skadegörelse och alla inbrott i allmänna utrymmen och på entrédörrar.

 

Reparationer pågår

I början av förra veckan påbörjades reparationerna av skadade dörrar:

– först riktas dörrarna, med hjälp av smed

– sedan monteras nya låskistor

– därefter monteras brytskydd, för att förhindra framtida bryt, m.a.o. en investering. Se dörrarna där det sitter brytskydd så förstår ni hur de fungerar, genom att skapa en negativ brytvinkel … vilket är positivt.

Efter reparation kommer dörrarna så småningom att målas.

 

Vem bryter?

I olika sammanhang, man och man emellan, spekuleras kring ”vem som bryter” …. om tjuvarna kommer ”inifrån” eller ”utifrån”, vilket givetvis Ingen har en aning om … med ett undantag. Alex och Lamin, våra städare hos Vita Fläcken, lyckades ta två inbrottstjuvar på bar gärning och lyckades, med hjälp av några medlemmar, överlämna en av tjuvarna till Polisen! Det tackar vi för!
Men om någon kan komma med konkreta iakttagelser om begången eller pågående ”brottslig verksamhet”, kontakta Polisen! Det tackar de för!

 

Allas insats ger resultat!

Sedan länge gäller regeln att ”inte släppa in okända”, vilket är lättare skrivet än gjort när vänligheten tar över försiktigheten ….. och det känns lite obehagligt att fråga ”bor du i huset?”. Men om man nu bor i huset känns det väl trevligt att man har grannar som bryr sig, eller hur? Så fråga på!

Vid veckoronderingarna hittar vår fastighetsskötare ibland manipulerade ”bakdörrar” mot gång- och cykelbanan bakom Brinckansidan och Södermalmsallén. Där gissar vi att det kan vara så att någon vänlig människa släppt in en ”efterföljare” som sedan tagit sig ner till ”bakdörren” och placerat en skruv eller fimp i låset, för att kunna ta sig in när mörkret faller. Vi har också medlemmar som berättar att de upptäcker samma sak, fimpar och skruvar i låset – och rensar låset.
Alltså – ta det som en vana att känna efter att dörren går i lås! Och felanmäl inga dörrar innan ni kollat låskistan.

 

Tappat tagen?
Ett annat problem är att borttappade taggar inte alltid spärras, utan blir ”vem som helsts” egendom. Vi noterar att vi har mångdubbelt fler beställningar av nya taggar än avregisteringar av gamla. Kan det vara så att när man tappar taggen glömmer man att avregistrera ….. ? Vill du veta vilka taggar som är registrerade på din lägenhet – gå in på bokningssidan, se hemsidan. För att kunna göra det – registrera dig först.

 

Grannsamverka!

Under semestertid och under helger kommer ofta ”media” med en rad goda råd om hur man med grannsamverkan kan förhindra brott – följ dem! Vilka råden är? Men det vet ni väl …. informera grannarna om att ni åker bort, be grannarna plocka upp posten från dörrmattan …. etcetera.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.