Mal i lägenhetsförråd – sanera!

 

Nu har det, återigen, kommit in rapporter till Borg&Merio, och till styrelsen, om malfjärilar i  lägenhetsförråd, såväl på Lehussidan som Brinckansidan!

Förvaltaren har med hjälp av ”vårt” saneringsföretag Nomor konstaterat att det handlar om sk klädesmal.

Som kanske alla vet, och eventuellt har erfarenhet av, angriper malen textilier, i första hand ulltextilier men också pälsar ligger i farozonen för angrepp.

För att komma till rätta med problemet måste alla lägenhetsinnehavare inventera och sanera sina lägenhetsförråd, såväl förråden i källare som i trapphus. Det är också klokt att kontrollera sin klädkammare.

Gå därför igenom alla textilier som du har i förråd och klädkammare!

Släng inte allvarligt angripna textilier utan att först plasta in dem ordentligt, flera lager, innan du slänger dem i grovsoprummen.

Först som sist – alla måste sanera sina egna förråd för att en sanering ska bli framgångsrik. Så hjälp till att sprida budskapet till dina grannar!

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Vill du veta mer om mal och malangrepp – läs på nätet! Bl.a. finns vederhäftig information från saneringsföretag som t.ex. Nomor och Anticimex. Där finns också råd om hur du förvarar kläder på ett malsäkert sätt.

 

 

 

 

 

Comments are closed.