Det händer i (v)år!

 

Här kommer en kortfattat redovisning av vad som är på gång, och i vissa fall redan påbörjats och t.o.m. avslutats.

De åtgärder som direkt påverkar oss boende kommer att aviseras i brevinkasten, så håll ögonen på dörrmattan! Observera möjligheten att lämna din nyckel i nyckelskåp i 25:an och på Lehusgården. Bra för dig som vill slippa passa överlämningstider.

Förvaltarna hos Borg&Merio står för projektledningen för samtliga projekt.

 

Energideklaration och OVK!

Enligt lag ska fastigheternas energianvändning deklarareras var tionde år  – och  nu är det snart färdigdeklarerat hos oss. Inom kort kommer anslag med resultatet upp på anslagstavlorna i entréerna, också det ett lagkrav.

Så snart som bristerna i ventilationen i ett sjuttiotal lägenheters åtgärdats, vilket är medlemmarnas ansvar, kommer det att hamna ytterligare ett intyg på anslagstavlorna, nu om godkänd OVK, en förkortning av Obligatorisk VentilationsKontroll, även det enligt en lag.

 

Skyddsrummen besiktas

Ytterligare ett lagkrav – skyddsrum ska besiktas var tionde år och nu är det dags för besiktning av våra skyddsrum på Lehussidan, rum som idag används för bl.a. lägenhetsförråd.

 

Fönsterbleck och fogar bleck/puts – projektet fortsätter

I höstas började vår entreprenör åtgärda våra fönsterbleck genom att montera nya fabriksmålade bleck ovanpå de befintliga. I samband med montaget åtgärdades också skadade fogar mellan fönsterbleck och puts. Nu återupptas arbetena, med start så snabbt det blir tjänligt väder.

 

Hissrenoveringen på Lehussidan avslutad

När du läser detta är samtliga hissar på Lehussidan renoverade. I samband med renoveringen bättringsmålas vissa delar av entréerna.

 

Ommålning av hissfronter i 17/19 och 21/23

Under vintern har hissfronterna målats om i originalutförande. I samband med ommålningen har  även vissa delarna av entréhallarna bättringsmålats.

 

Tvätt av balkongfronter – projektet fortsätter

Av estestiska, men framförallt av tekniska, skäl påbörjades i höstas en högtryckstvätt av balkongfronterna, med tillhörande balkongplattor. Nu fortsätter projektet. Målsättningen är att arbetet ska avslutas innan det blir dags att ställa ut balkongmöblerna. Så håll ögonen öppna för entreprenörens avisering.

 

Möteslokalen i 9/11 blir lägenhet

Efter flytten av Kalaskulan, och stämmobeslut, är det nu dags att bygga om lokalen till en lägenhet, för försäljning. Arbetena kommer att påbörjas inom kort. Boende i 9/11, räkna med några dagars störande arbeten, ungefär som när någon av dina grannar renoverar sitt badrum.

 

Taggarna byts ut!

Nu är det sju år sedan vi lät installera vårt elektroniskt passagesystem, med taggläsare. För att bibehålla säkerheten, under åren har en hel del taggar kommit på drift, så kommer LåsTeam att tillverka nya taggar för utdelning. Efter utdelning, och en övergångstid, kommer de gamla taggarna att ”dödas”.

 

Stämma den 14:e maj – 19.00!

I likhet med förra året håller vi hus i Timmermansgården, nästgårds. Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 8 april. Kallelse, med dagordning, kommer inom kort och i slutet av april kommer årsredovisningen att delas ut.

 

Planering pågår!

Till listan med ovanstående handfasta projekt kan vi lägga några mindre utredningsprojekt, som syftar till att få fram underlag till underhållsplanen som under året kommer att förlängas till en 30-årsplan. Idag löper den på 15 år.

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

PS Vi har fått frågor om ”vad gör föreningen åt miljön?”. Vårt svar, läs under rubriken Energi & Miljö.

Comments are closed.