Brinckan Lehusen - logotyp

Underhåll och reparationer

Under de gångna åren, sedan föreningen köpte våra fyra fastigheter, har energi och miljö varit högt prioriterade frågor. Här är en förteckning över våra energi- och miljöprojekt:

 • Utbyte av två fjärrvärmeundercentraler, med tillhörande utrustning, pumpar, avluftningsaggregat mm
 • Installation av ett elektroniskt styr- och övervakningssystem för värme och ventilation
 • Utbyte av de gamla, dåligt fungerande, radiatorventiler till nya termostatventiler, utom i våtrum
 • Injustering av värmesystemets ca 2.500 radiatorventiler
 • Framtagning av en optimal värmekurva, väl anpassad till olika utetemperatur
 • Byte av fjärrvärmetaxa.
  Kommentar: Resultatet av de uppräknade åtgärderna är optimalt fungerande värme- och ventilationssystem, vilket de låga returtemperaturer i fjärrvärmeanläggningarna bevisar.
   Du som vill veta mer om hur fjärrvärme och värmesystem fungerar – gå in på Fortums och/eller på Fastighetsägarnas hemsida.
 • Demontering av vvc-anslutna handdukstorkar i föreningens utrymmen, inklusive hyresrätter vid renovering inför försäljning
 • Krav på badrumsrenoverande medlemmar att ta bort ”sin” handdukstork.
  Kommentar: Handukstorkarna, som är monterade på kretsen för tappvarmvattencirkulationen, värms året runt, vilket förbrukar onödig energi. Dessutom utgör dåligt fungerade torkar en risk för legionellaspridning i tappvattensystemet. Information om legionella i tappvattensystem finns, bl.a., på Boverkets hemsida.
 • Montering av dammtätningslister i föreningens utrymmen och hyreslägenheter. Observera att den sk dammtätningslisten också är en ”energi- och ljudlist”.
 • Information till medlemmar om att montera dammtätningslister och kontrollera tätningslisterna mellan båge och karm i ”sina” lägenheter.
  Kommentar: Luft i rörelse upplevs (som vi alla vet) kallare än stillastående luft av samma temperatur. Därför är det viktigt, för ett bra inomhusklimat, att ha väl fungerande tätninglister i sina fönster och balkongdörrar.
 • Utbyte av tvättutrustning, tvättmaskiner och tumlare, till moderna energieffektiva tvättutrustning i föreningens nio tvättstugor
 • Utbyte av åtta stycken energikrävande kondenstumlare mot värmepumpstumlare i de fyra tvättstugorna på Brinckansidan.
  Kommentar: Med något enstaka undantag är all tvättutrustning från ”svenska bostäderstiden” utbytt mot modern energisnål och välfungerande tvättutrustning.
 • Utbyte av sex värmeåtervinningsaggregat för ventilationen i delar 9/11 och 17/19 samt i skolans lokaler 28 och 30
 • Fortlöpande driftkontroll av fläktar i föreningens sjutton fläktrum för frånluftsventilation.
  Kommentar: Föreningen följer (givetvis) lagstiftningen om Obligatorisk VentilationsKontroll, OVK, se information på Boverkets hemsida.
 • Pågående utbyte av lysrörslampor, glödlampor och lysrör i entréer, trapphus, hissar, källargångar och barnvagns- och cykelrum till LED
 • Pågående utbyte av utebelysning till LED, med mål att ersätta alla kvicksilverlampor(!) med LED-lampor
 • Effektivisering av belysningsstyrning, bl.a. genom installation av nya astronomiska ur.
  Kommentar: När utbytet till LED-lampor, någon gång under 2017, är avklarat kommer vi mer än halverat effekten för föreningens belysning och alla kvicksilverlampor kommer att vara utbytta.
 • Anordnande av ett återvinningsrum för plåt, tidningar, glas och kartong samt två grovsoprum.
  Kommentar: Hushållssopor som hamnar i sopsugsanläggningens sopnedkast går till återvinning i Högdalsverket. I verket produceras fjärrvärme och el för södra Stockholmsområdet.
  Det renade avloppsvattnet utgör värmekälla för Hammarbyverkets värmepumpar, som producerar fjärrvärme, i första hand för fastigheter på Södermalm. Information om Fortums energisystem finns på Fortums hemsida.

Vi har också, med hjälp av konsulter, genomfört två energi- och miljöutredningar:

 • Utredning om möjligheter till energieffektivisering
 • Utredning om möjligheterna till värmeåtervinning i våra 17 frånluftsystem
  Kommentar: Under året kommer styrelsen, med hjälp av konsult, att studera ekonomin i att installera bergvärme, värmeåtervinning ur frånluftventilationen och solel.

Jan Lindelöf