Brinckan Lehusen - logotyp

Renovering & reparation

Innan du planerar din renovering ska du ta del av föreningens stadgar och gå igenom vilka regler som gäller vid renoveringar. Av stadgar och regler framgår vilket ansvar du, som bostadsrättsinnehavare, har vid olika typer av renoveringar.

Generellt gäller att alla renoveringar ska utföras på ett fackmannamässigt sätt!

Observera att det inte är tillåtet att:

– ändra lägenhetens planlösning i de fall lägenhetens installationer påverkas

– riva, eller göra håltagningar, i bärande väggar, dvs betongväggar

– göra ändringar av lägenhetens ventilationsystem

Elektriska arbeten ska alltid utföras av behörig elektriker.

Vid felaktigt utförda installationer är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att bristerna åtgärdas till godkänt utförande. Besiktning av installationerna ska, om styrelsen så begär, utföras av styrelsen utsedd besiktningsman. Besiktningen bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

Arbete med vattenledningar för kallt och varmt tappvatten ska utföras enligt aktuell utgåva av branschreglerna Säker Vatteninstallation.

Observera att avstängning av tappvatten endast får utföras av föreningens fastighetsskötare! Avstängningen ska, som regel, aviseras minst en dag i förväg med anslag i entré och hiss. En hänsynfull regel är att vattnet inte stängs av före 10.00 och sätts på igen senast 15.00.

Efter renovering som berör kök samt toalett- och badrum ska ventilationen kontrolleras av föreningens tekniska förvaltare. Samtidigt kontrolleras att den vattenburna handdukstorken tagits bort.

Gör en renoveringsanmälan!
Glöm inte att göra en anmälan om renovering som du skickar till förvaltaren.