Brinckan Lehusen - logotyp

Styrelsen

Styrelsens arbete är inriktat på att vara strategisk beslutande, för att på lång sikt skapa förutsättningar för en god fastighetsekonomi, samt att vara en professionell hyresvärd för såväl bostads- som lokalhyresgäster.

För den löpande förvaltningen anlitar föreningen företag:

Förvaltarna i sin tur anlitar en rad olika företag inom olika fackområden.

Styrelsen under perioden maj 2017 – maj 2018:

Jan Lindelöf, ordförande
Henrik Mungenast, vice ordförande
Anna Rogalska Hedlund, sekreterare
Ulf Wernersson, ledamot
Ola Ragnar Liljemark, ledamot
Martin Johansson, ledamot
Mikael Arkevret, ledamot
Per Matses, ledamot

Styrelsen kan kontaktas via mail till styrelsen@brinckanlehusen.se alternativt via föreningens brevlåda, en halv trappa upp, på Fatburs Kvarngata 25.