Brinckan Lehusen - logotyp

Styrelsen

 

Styrelsens arbete är inriktat på att vara strategisk beslutande, för att skapa förutsättningar för en god fastighetsekonomi, samt att vara en professionell hyresvärd för såväl bostads- som lokalhyresgäster.

 

För den löpande förvaltningen anlitar föreningen:

 

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

 

Valvet Förvaltning AB

Administrativ/ekonomisk förvaltning

 

Vita Fläcken AB

Städning och skötsel

 

Förvaltarna i sin tur, anlitar en rad olika företag inom olika fackområden.

 

Styrelsen:

Jan Lindelöf, ordförande
Anna Rogalska Hedlund, vice ordförande
Nenad Jaksic, sekreterare
Ola Ragnar Liljemark, ledamot
Martin Johansson, ledamot
Mikael Arkevret, ledamot
Gunilla Sellerstam, suppleant
Per Matses, suppleant

 

Styrelsen kan kontaktas via mail till

styrelsen@brinckanlehusen.se

alternativt via föreningens brevlåda, en halv trappa upp på Fatburs Kvarngata 25.