Parkering

 

Vår förening ingår, tillsammans med andra fastighetsägare i Södra Stationsområdet, i en garagesamfällighet.

 

Samfälligheten har totalt sju garage med totalt 733 platser, varav 32 garageplatser finns i en av föreningens fastigheter.

 

Samfälligheten förvaltas, efter upphandling, av HSB Stockholm.

 

Kontaktuppgifter:

 

HSB Stockholm

 

Telefon:

010 – 442 11 00