Brinckan Lehusen - logotyp

Fakta om Brf Brinckan-Lehusen

 

Ur stadgarna: Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen har som uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler för nyttjande utan begränsning i tiden.

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen registrerades hos Bolagsverket den 13 oktober 2008 och den ekonomiska planen den 1 april 2010.

Den 28 juni 2010 förvärvade föreningen de fyra fastigheterna Brinckan 2 och 3 samt Lehusen 12 och 13 från Svenska Bostäder.

Fastigheterna är belägna på Fatburs Kvarngata 9/11 – 25/27 och Fatburs Kvarngata 16 – 32 på Södermalm i centrala Stockholm och uppfördes mellan år 1991 och 1992.

Föreningen äger fastigheterna med tomträtt. Brinckansidan fastigheter är placerade ovanpå Södra Station. Genom Lehussidan fastigheter går järnvägspår som leder till Södersjukhuset.

Föreningens fyra byggnader uppfördes under åren 1991 – 1992 och är i normalt skick för byggnadsåret.

Förvaltningen sker enligt en femtonårig underhållsplan.

Byggnaderna har en total lägenhets- och hyreslokalsarea av 27.458 kvadratmeter, varav 1.390 kvadratmeter är hyreslokaler.

Tomtarean är 14.406 kvadratmeter.

De 335 lägenheterna bestod i slutet av 2017 av 314 bostadsrätter och 21 hyresrätter.

Lägenhetsfördelning:

40 st, 1 rum och kök

134 st, 2 rum och kök

128 st, 3 rum och kök

31 st, 4 rum och kök

2 st, 5 rum och kök

Föreningen är medlemmar i branschorganisationen Bostadsrätterna.

Föreningen beskattas som en äkta bostadsrättsförening.

Föreningens fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos Protector där föreningen även har tecknat bostadsrättstillägg för alla bostadsrättsinnehavare.