Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Miljöfarligt avfall?

torsdag, januari 14th, 2021

 

En och annan gång får vi frågan ”får man ställa in färgburkar i grovsoprummen?”. Vårt svar, eller egentligen Veolias svar, är då ”Ja, om burkarna är tomma sorteras de som grovsopor”.

 

Då har vi samtidigt givit svaret att ”burkar med färg och flaskor med lösningsmedel inte har i grovsoprummen att göra”. De lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler, se Stockholms Vattens hemsida.

 

OBS Kostnaden för att ta hand om burkar med färg och flaskor med lösningsmedel är mycket hög, för att inte säga extremt hög! Av det kan var och en dra sina egna slutsatser!!!

 

Någon enstaka gång har vi fått frågor av den knepigare sorten, då hänvisar vi alltid till Sorteringsguiden, också den finns på Stockholm Vattens hemsida.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

Energi- och materialåtervinning ….

onsdag, januari 13th, 2021

 

… i Brf Brinckan-Lehusen 2020 …..

 

Energiåtervinning

Vi kan nu summera årets avfallsmängder …. vi börjar med hushållsavfallet, matavfallet inkluderat, som tas om hand i sopsugsanläggningen som betjänar 3.600 lägenheter inom Södra stationsområdet.

Under 2020 har anläggningen levererat ca 1.000 ton avfall för förbränning i Högdalsverket, som producerar fjärrvärme och el till fjärrvärme- och elnät.

Föreningen bidrar här med ca 90 ton.

 

I det här sammanhanget kan man tillägga – vårt avloppsvatten fungerar som värmekälla för värmepumparna i Hammarbyverket, som producerar fjärrvärme ….. varken vi ville det eller inte lever vi i vårt hörn av världen i ett kretsloppssamhälle.

 

Materialåtervinning

Sedan bidrar vi, på ett mer medvetet sätt, till en bättre miljö med materialinsamling för återvinning i återvinningsrummet. Enligt Veolia, vår entreprenör, har vi under 2020 bidragit med följande:

Glas: ca 20.000 kilo

Kartong: ca 15.000 kilo

Tidningar: ca 15.000 kilo

Plast: ca 3.500 kilo

Metall: ca 500 kilo

 

Grovsopor

Till det kommer hämtning av ca 35.000 kilo grovsopor samt ca 3.250 kilo elavfall i våra två grovsoprum.

 

Om den här verksamheten är gratis? Knappast, om vi sköter oss och slipper extrautgifter hamnar den sammanlagda kostnaden på runt 1 miljon kronor per år.

Vad kan vi då göra för att hålla kostnaderna nere? Enkelt svar ….. följ instruktionerna i rummen!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Att boka gymnastiksalen …..

måndag, december 21st, 2020

 

…. under jul- och nyårshelgen går alldeles utmärkt …. 8 – 22 … från och med den 24 december till den 3 januari då Fria Maria skola är stängd för jullov.

 

För bokningsregler och bokning – läs under rubriken Gymnastiksalen.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Kontrollera dina brandvarnare!

lördag, december 12th, 2020

 

Här kommer, den årliga, uppmaningen om kontroll av brandvarnare!

Nu kan man tycka att en sådan här uppmaning är lite i det självklaraste laget … ända tills man får veta att över 400.000 svenska hem saknar brandvarnare, förhoppningsvis inga lägenheter i vår förening, där det finns ett krav på brandvarnare. Och med brandvarnare följer ett krav på kontroll – lämpligtvis flera gånger om året.

 

De vanligaste brandorsakerna, enligt Brandskyddsföreningen!

 1. Brand i samband med matlagning. Mat på spisen glöms bort, överhettas eller att spisen inte stängs av.
 2. Eldning i öppna spisar … finns några sådana även i vår förening.
 3. Rökning, framförallt sängrökning.
 4. Levande ljus, särskilt under vinterhalvåret.
 5. Bränder i skadade elektriska installationer, apparater och hemelektronik.

Så undviker du brand

 • Håll koll på spisen och ha en brandfilt nära tillhands för att snabbt kunna släcka brand i en överhettad kastruller.
 • Byt genast ut elektriska prylar om de börjar spraka, blinka eller lukta.
 • Köp endast CE-märkta elektriska apparater och ladda inte mobil och annan elektronik under natten.
 • Siste man som lämnar rummet släcker de levande ljusen.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS För några år sedan uppstod en brand i en av föreningens lägenheter – med en totalt utbränd lägenhet och flera vattenskadade lägenheter … så följ ovanstående regler.

Rensa …. för bättre avrinning!

torsdag, december 3rd, 2020

 

Ansvarsfördelningen, mellan medlem och förening, för rensning av avlopp, ser ut så här:

 

• Föreningen ansvarar för rensningen av stammar, dvs ledningar som betjänar mer än en lägenhet.

För att minimera riskerna för stamstopp rensar vi stammarna var tredje år, en halvering av den i branschen vanligast förekommande intervallen på sex år.

 

• Medlemmen ansvarar för ledningar inom lägenheten, fram till stam, inklusive vattenlås och golvbrunn. Lämplig intervall för rensning är sex till tolv månader, beroende på hur ofta badrum och kök används.

 

Under åren har det dykt upp fuktskador som orsakats av dåligt rensade vattenlås till handfat och diskbänkar samt golvbrunnar, inklusive ledningen fram till stammen.

 

Skadorna påverkar i första hand medlemmen men skadorna kommer, där medlemmen inte är vållande, även påverka föreningens, läs medlemmarnas, ekonomi genom allt högre försäkringspremie.

 

Vid rensning av vattenlåsen – plocka isär låsen och rengör dem manuellt. OBS det är inte tillåtet att försöka rensa med olika medel, som t.ex. kaustiksoda, som hälls i avloppet – ger dåligt resultat, skadar avloppsrören och är minst sagt dåligt för miljön.

 

För att kunna rengöra sticket, från golvbrunn till stam, måste du ta bort plastbiten som skapar brunnens vattenlås. Ibland kan det vara lite knepigt att sätta tillbaka plastbiten – blir det inte riktigt tätt så börjar det lukta från avloppet.

 

Dålig lukt kan också uppstå om anslutningen mellan toalett/vattenlås och avloppsrören är otätt – så kontrollera anslutningarna vid återmontaget av vattenlåsen.

 

En sak till: I badrum med plastmatta på golvet – kontrollera anslutningen mellan plastmattan och golvbrunnen – otätt anslutning är den vanligaste orsaken till fuktskador, inte endast i vår förening.

 

För många kan det vara krångligt att rensa – beställ då jobbet från Borg&Merio. Fastighetsskötarna har såväl kunskap som utrustning för rensningen.

 

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Tänk på att hålla avstånd i hissar, soprum, tvättstuga m.m.

onsdag, december 2nd, 2020

Till alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

 

Vi måste fortsätta att hålla avstånd från varandra.  Tänk på det när ni använder hissar, lämnar sopor, är i tvättstugan och alla andra gemensamma lokaler i vår förening. Gå bara in en och en i soprummet eller hissen. Det är lätt att glömma bort sig ibland men egentligen är det inte så svårt att hålla avstånd på två meter.

 

Som ni alla redan vet så kan det rädda liv, men framför allt så vill ingen smitta någon annan medmänniska ifall man själv skulle vara smittbärare utan att veta om det.

 

Nu får vi hålla ut och ta hänsyn. Vi går i alla fall mot glittrande juletider och det är något att se fram emot även om det blir en annorlunda jul men säkert en jul att minnas!

 

Styrelsen

Brinckan-Lehusen

Årsavgiften höjs!

onsdag, november 25th, 2020

 

För att täcka föreningens ökade kostnader, där bl.a. tomträttsavgälden fördubblats fram till 2024, kommer årsavgiften att höjas med 2 procent fr.o.m. 1 januari 2021.

I styrelsens planering ligger också en höjning med 2 procent 2022 och 2023.

Styrelsen

PS Den här är den första höjningen av avgiften sedan 1 juli 2015.

Bokning av våra gemensamma lokaler

söndag, november 22nd, 2020

Våra gemensamhetslokaler användes flitigt och det är roligt att se.

På senare tid har vi sett att flera har haft frågor kring hur bokningssystemet fungerar.

Våra gemensamma lokaler har olika bokningsvillkor. Villkoren är satta på ett sätt så att alla ska få tillgång till lokalerna samt att de inte ska vara uppbokade en lång tid framåt i kalendern.

Villkoren står på föreningens Hemsida under respektive lokal. Det går inte att boka mer än de gränser som framgår av villkoren. Har man nyttjat sin andel bokningar en månad ser det ut som att alla tider är ”otillgängliga” i bokningskalendern. Samma sak händer om man har för många bokningar samtidigt.

 

Tack till alla lokalansvariga och alla som städar efter sig!

 

Hälsningar Gemensamhetsgruppen

 

Använd sökrutan!

lördag, november 14th, 2020

 

Den som söker … han finner, genom att använda hemsidans sökfunktion, som finns längst upp på denna hemsida.

 

Ett exempel: om man störs av dålig lukt från golvbrunnen skriver man in något ord man associerar med problemet ….”golvbrunn”, ”avloppslukt”, ”badrum” … i sökrutan och får då fram en rad tidigare publicerade inlägg on ämnet. I vårt exempel kan det kanske vara lämpligt att välja inlägget ”Avloppslukt i badrum och duschrum”.

 

Om vi, rent allmänt, blir bättre på att söka information på hemsidan sänker vi kostnaderna för  ”onödiga” felanmälningar, med vidhängande besök av våra fastighetsskötare. Vi minskar också risken för spridning av rykten och osakligheter på ”sociala medier”, så använd sökrutan …. och följ råden.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Hemsidan har en funktion som redovisar antal besök per dag och vilka ämnen som söks ….. så vi kan konstatera att den används flitigt. Men är det någon allmän information som du saknar – tipsa styrelsen.

 

Till dig som bokar och använder föreningens olika lokaler!

torsdag, november 12th, 2020

 

Det är viktigt att alla städar och plockar undan efter sig innan man lämnar lokalen.

 

Men framför allt måste den som bokat lokal se till att samtliga fönster är stängda och att dörren går i lås när man stänger efter sig.

 

Tyvärr händer det lite för ofta att saker/redskap lämnas kvar på fel plats och att fönster står öppna när nästa granne kommer….

 

Som förälder/målsman är du ansvarig för dina barn och bör därför checka att allt är i sin ordning när bokningen är slut och lokalen ska lämnas.

 

Föreningen har möjlighet att i efterhand kolla vem som bokat lokalerna och då även vid upprepat slarv stänga av medlems möjlighet att få fortsatt förtroende för bokning av våra lokaler.

 

 

Information från valberedningen

söndag, november 8th, 2020

Var med att skapa en bra och trivsam bostadsrättsförening

 

Varje år brukar vi i valberedningen ha ett informationsmöte med fika för att berätta mer om föreningens valberednings- och/eller styrelsearbete. På grund av COVID-19 så kommer vi dock inte att ha något möte i år. Du som är intresserad av valberednings- och/eller styrelsearbete kan självklart kontakta oss ändå för mer information. Du måste vara medlem i bostadsrättsföreningen för att delta i arbetena.

 

Nedan följer en kort information av de respektive arbetena:

 

Valberedningen

Valberedningen jobbar med frågor som rör styrelsens sammansättning samt bevakar pågående styrelsearbete. Består av 4 medlemmar som träffas ½-1 timme vid behov. På våren då vi intervjuar kandidater för att sedan nominera dem till årsstämman är mötena lite längre.

 

Styrelsen

Består av 8 ledamöter och 4 suppleanter som träffas 3-4 timmar en gång i månaden. Några timmar i veckan tillkommer för kommunikation samt information kring bostadsrättsfrågor. Styrelse arbetar med områdena; byggteknik, förvaltning, ekonomi, lokaler och trivsel.

 

Vänliga hälsningar

 

Valberedningen, Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen.

 

Stefan Rosengren 0768-80 08 85

Åsa Göransson 0739-64 03 01

Christel Antoft-Granwald 0736-82 92 87

Anna Hedsäter 070-975 50 94

 

Glöm inte att registrera dig på hemsidan och få föreningens information som e-post.

 

E-post: styrelsen@brinckanlehusen.se

E-post: valberedningen@brinckanlehusen.se

Webbplats: www.brinckanlehusen.se

Runt runt runt – det snurrar, det snurrar!

söndag, november 1st, 2020

Våra fastigheters tappvarmvattensystem är försedda med varmvattencirkulation, sk VVC. Varmvattnet pumpas från värmeundercentralerna ut till alla lägenheter ….. och tillbaka till centralerna, för påfyllning av systemen och ny uppvärmning.

 

Det gör att vi alltid har snabb tillgång till varmvatten, som vi med hjälp av blandarna, kan blanda med kallt vatten till för ändamålet lämplig temperatur. Moderna duschblandare har så t.ex. en temperaturbegränsning på 38 grader – för att eliminera risken för skållning.

 

I fastighetsskötarnas veckorondering ingår bl.a. kontroller av tappvarmvattnets temperatur när det når tillbaka till undercentralerna, den sk returtemperaturen. För att eliminera risk för legionella måste returvattnet vara varmare än 50 grader …… och de senaste tio åren har vattentemperaturen aldrig legat under 50 grader. Föreningen har m.a.o. ett legionellasäkrat varmvattensystem.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

Bokning av Gymmet!

lördag, oktober 17th, 2020

 

Gymmet går sedan en tid tillbaka att boka redan från klockan 6.00 på morgonen.

I mitten på nästa vecka kommer vi att dela upp bokningen i två olika bokningar – Gym och Motionsrum.

För att få tillgång till sin bokning måste man ha aktiverat passet inom 20 minuter från passets start.

Är det 30 minuter kvar av passet och ingen aktiverat det så kan man ”spontanboka” passet.

 

 

Nytt i Gymnastiksalen!

lördag, oktober 17th, 2020

 

Föreningen har köpt in ett nytt stort pingisbord och en Airtrack.                   

 

AirTrack är som ett studsande golv och passar utmärkt för gymnastikträning som t ex hjulning, kullerbytta, handvolt, stå på händer, flickis och dans.

Både pingisbord och Airtracken förvaras i ett angränsande rum till gymnastiksalen. Viktigt att det är minst en vuxen person som förflyttar pingisbordet från förrådet och hjälper till att fälla ut bordet ordentligt innan man kan spela pingis, likaså hjälper till när det ska tillbaka till förrådet efter matchen. Pingisrack och boll får man ta med själv.

För att Gymnastiksalen ska fungera på allra bästa sätt är det viktigt att man är varsam om föreningens saker/redskap och man meddelar lokalansvarig om något är trasigt eller inte fungerar som det ska.

Man kan alltid gå tillbaka i bokningen och se vem som haft lokalen.

Städa alltid salen efter dig!

 

 

VISA HÄNSYN! – Följ reglerna!

måndag, september 21st, 2020

Det kan tyckas självklart att föreningens renoveringsregler även gäller när renoveringen utförs av medlemmen själv. Men ni vet hur det är med det självklara, det självklara är inte alltid så självklart, vilken återkommande störningar, helger och kvällar, visar. Så här kommer en påminnelse för de glömska.

Om nu Någon skulle undra …. reglerna är utformade med stöd av § 16 i våra stadgar.

 

• Bilning, och andra grovt störande arbeten får inte förekomma före 8.00 och efter 16.00 vardagar och får överhuvudtaget inte förekomma under lördagar, söndagar och helgdagar.

 

• Störande renoveringar såsom borrning, spikande, golvläggning med mera ska undvikas under tider då huset bör vara lugnt, det vill säga efter kl 18.00 på vardagar, innan klockan 10.00 och efter 16.00 på lördagar samt helt på söndagar och övriga helgdagar.

• Trapphus och entréer får ej användas för lagring av byggmaterial och byggavfall.

• Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att anlitade hantverkare följer reglerna.

• Informera dina grannar, i det egna och angränsade trapphus, om vad som är på gång genom anslag i trapphuset/hissen samt information i brevinkasten.’

Av informationen ska framgå under vilka dagar bilningsarbeten kommer att pågå. Ange ditt namn och telefonnummer, på informationen, samt kontaktperson hos det företag som utför arbetet. Ett tips: använd Borg & Merios mall som du får vid startmötet.

• Avstängning av tappvattnet får endast utföras av föreningens fastighetsskötare och ska aviseras minst en dag i förväg, med angivande mellan vilka klockslag vattnet kommer att vara avstängt.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Vid störning: prata med den som stör, det hjälper …. nästan alltid. Vid grova överträdelser – informera styrelsen om vem som stör, med namn och lägenhetsnummer.

 

 

Dropparna som urholkar vår ekonomi!

onsdag, september 16th, 2020

 

Nu under september arbetar styrelsen med upphandling av fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg.

Som utgångspunkt för upphandlingen ligger även i år en statistik över tidigare inträffade skador, i första hand fuktskador.

 

Men – för att undvika fuktskador finns det några enkla saker vi kan göra – börja i köket:

• efter stekning – torka ur stekpannan med hushållspapper  och släng papperet bland hushållssoporna.

• efter fritering –  häll aldrig ut den använda oljan i diskhon eller i toaletten, utan spar oljan för inlämning till en miljöstation.

• vid inläggning av trägolv – dra in golvet under diskmaskin ….

• ….. och ställ diskmaskinen på ett plastunderlägg, som gör läckage synligt. OBS Ett krav som gäller alla diskmaskiner!

• stäng av vattnet till diskmaskinen efter avslutad diskning.

• använd diskmaskinen endast under ”vakentid”, så att du snabbt upptäcker ett eventuellt läckage.

• ta för vana att kontrollera anslutningarna till diskmaskinen – det gör du enklast med en bit hushållspapper, som du håller mot kopplingarna. Även ett litet läckage blir avslöjat!

 

Kommentar: Den vanligaste skadan är ”läckage från diskmaskin”. Notera att fastighetsförsäkringen inte gäller för skadade trägolv/laminatgolv i kök.

 

I badrum och toalettrum finns flera saker att hålla koll på, t.ex.:

• plastgolv – kontrollera brunnens klämring, som ska hålla plastmattan på plats i brunnen. Utan fungerande klämring finns mycket stor risk för att ditt bjälklag blir fuktskadat.

• knacka på golvet runt golvbrunnen med något hårt – låter det ”bomt” (ihåligt) har plastmattans släppt från betongbjälklaget.

• plastgolv – kontrollera att plastmattans alla fogar, uppvik, hörn och skarvar är hela.

• kakel på vägg – knacka på plattorna, låter det ”bomt” finns risk för skador.

Kommentar: misstänker du brister i konstruktionen – beställ en besiktning …. innan ditt hem blivit en arbetsplats med varmluftsfläktar, bilapparater och ”buller och damm”, åtgärder som också tar ett hårt tag om din plånbok. Förebygg!

• rensa golvbrunn och tillhörande ledning, flera gånger om året!

• använd inte toaletten för att spola ner ”saker”, som tillsammans med fett från diskbänken skapar stopp i avloppet. Med ett stopp i avloppsstammen stiger avloppsvattnet från lägenheterna ovanför stoppet upp genom golvbrunn och diskbänk och orsakar allvarliga och ”äckliga”* fuktskador i lägenheten ovanför stoppet.

Vi har haft flera skador av den senare typen i föreningen – trots att vi rensar avloppen med tre års intervall, dubbelt så ofta än vad brukligt är. Så håll koll på vad som hamnar i avloppet! Vid rensningarna hittar rensare ”saker” som definitivt inte hör hemma i ett avlopp, ”saker” klumpar ihop sig med fettet.

 

Till sist! För att undvika brandskador – orsakade av laddning av ”apparater” – ladda aldrig utan tillsyn, t.ex. under natten! För några år sedan inträffade en brand i en lägenhet i 17/19. Resultatet? En totalt utbränd lägenhet, ett antal vattenskadade grannlägenheter, ett rökskadat trapphus, allmän oro …. och höjd försäkringspremie. En uppmaning – ta det här på allvar!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

* Av hänsyn till känsliga läsare har vi inte tagit med någon detaljerad beskrivning av det ”äckliga”.

Taggnytt – efter utvärdering.

torsdag, augusti 20th, 2020

 

Den 1:a juli omprogrammerades, som bekant, våra taggar. Detta som ett sätt för att komma tillrätta med alla ”oönskade besök” i våra fastigheter, med drygt 40 entréer – besök som under första halvåret orsakat skador för över 350.000 kronor, medlemmarnas kostnaderna för det stulna oräknade.

 

Arbetet med att förstärka utsatta dörrar har fortsatt, ett arbete som påbörjades redan 2011. I det arbetet är vi tvungna att prioritera … i föreningen finns ett mycket stort antal dörrar – räkna antal dörrar i ditt trapphus, och multiplicera med 17 trapphus, så får du en ungefärlig siffra på totala omfattningen av innerdörrar.

 

Omprogrammeringen av taggarna har möts av stor förståelse, även om En och Annan fått tänka i lite nya banor. Det finns ju en bred insikt hos  medlemmarna om att föreningen, med ett ”utsatt” läge på Södermalm, måste göra vad den kan för att förhindra bryt.

 

Under den tid som gått har vi, med hjälp av medlemmar och LåsTeam, utvärderat resultatet och kommit fram till följande förändringar, utan att tumma på säkerheten annat än marginellt. Som ni ser påverkar förändringarna endast boende på Lehussidan:

• 22:ans trapphus når man nu även genom entrén från Lehusgården

• boende i 26:an kommer nu in i 32:an, för att kunna använda tvättstugan

• boende i 18:an kommer nu in från gården till 16,  för att kunna använda tvättstugan

• tvättpassen i tvättstugorna i 22:an överlappar nu varandra med en halvtimme in på efterföljande tvättpass. Undantag de sista tvättpassen, där gäller 22.00, då strömmen till tvättstugorna bryts. Den här regeln gäller även i övriga sju tvättstugor.

 

Det viktigaste till sist: det är vi boende som avgör om de tekniska åtgärderna ska ge önskvärt resultat – färre ”oönskade besök”, inbrott, stölder och skadegörelse.

 

Det är mycket vanligt att entrédörrarna ställs upp, t.ex. vid leveranser och flytt … eller för att släppa in vänner och bekanta … med resultat att andra än ”vänner och bekanta” kommer på besök.

 

Här måste vi alla hjälpa till – hittar du en uppställd dörr, stäng den! Och framförallt – ställ inte upp dörrarna!!!!!

 

En god regel är också att du ser till att dörren går igen efter dig, inte endast då den egna lägenhetsdörren. Tänk på att du bor på Södermalm, med mycket ”folk” i rörelse. Hur är det man brukar man säga … tillfället gör tjuven!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Flera av våra entrédörrar är försedda med motordriven öppningsautomatik för handikappade – när en sådan dörr ställs upp skadas motor och styrning, med efterföljande strul innan reparatörerna är på plats. För dörrautomatiken ansvarar nämligen stadens entreprenör och inte Borg&Merio. Stöter du på en dåligt fungerande dörrautomatik, kolla öppnarens fabrikat och ring företagets serviceavdelning.

 

 

Gårdsträff på Lehusgården den 23 augusti!

måndag, augusti 10th, 2020

Inbjudan till Gårdsträff i Brf Brinckan-Lehusen söndagen den 23 augusti kl 17.00.

Välkomna till en träff på Lehusgården då vi hoppas kunna bilda en gårdsgrupp som kan få vår fina gård att bli ännu bättre och trevlig för alla medlemmar – stora som små. 

Vi har en del förslag från styrelsen som vi vill testa med er medlemmar. Som alla förstår så måste insatserna för att nå bättre miljö och trivsel ledas av några medlemmar. Styrelsen behöver hjälp och därför skulle vi vilja få några medlemmar som kan engagera sig lite extra i miljön och ingå  i en gårdsgrupp. 

Vet du redan nu att du är intresserad eller vet någon som är det får du gärna höra av dig före den 23 augusti.   Det är inga svåra uppgifter men någon måste göra vissa handgrepp.

För att avslöja några idéer redan nu så är de t ex bikupor, tomatodling, boulebana, eller ……..?  

VÄLKOMMEN 

Radon – godkända värden!

tisdag, augusti 4th, 2020

På förekommen anledning. Radonmätningar är utförda och mätvärdena ligger långt under gränsvärdet. Information, om radon, och våra mätvärden finns på Stockholm stads hemsida, sök på radon.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

21:ans tvättstuga – nu renoverad!

fredag, juli 17th, 2020

Renoveringen av 21:ans tvättstugan är nu avslutad, och möjlig att boka fr.o.m. måndagen den 20:juli.

 

Ett påpekande – det är vi som använder tvättstugorna som ansvarar för städning och rengöring! Och glöm inte att göra rent tumlarnas två filter, det nedre utdragsbart! Det senare är mycket viktigt för tumlarnas funktion.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Ett påpekande som borde vara onödigt, men tyvärr inte är det i 21:ans tvättstuga – ta inte bort det undre filtret! OBS! BRANDFARA!!! Så innan du startar tumlarna, kontrollera att filtren är på plats!

Bastun i 23:an – i gång … igen!

onsdag, juli 15th, 2020

Efter att vi pensionerat det 30 år gamla bastuaggregatet i 23:ans bastu finns nu ett nytt aggregat på plats. Bokningen av bastun ”öppnar” måndagen den 20:e juli.

Samtidigt vill vi påminna om bastun i 30 – också den möjlig att boka på hemsidan.

Glöm inte att avboka …. om du inte kan utnyttja din tid!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Givetvis har du som bokat, en bastu eller någon annan gemensamhetslokal, tillträde till entrén under den bokade tiden.

 

 

 

 

Grillen på Lehusgården – ingen tändvätska!

lördag, juli 4th, 2020

Det har sedan länge funnits ett förbud att använda tändvätska vid Lehusgårdens grill. Skälet är enkelt att förstå – lukten från brinnande tändvätska söker sig in, genom ventilationen, i närliggande lägenheter.

Det var också det skäl som Miljöförvaltningen la till grund för sitt förbud, för föreningens medlemmar, att använda tändvätska! Till sitt beslut låg en information om att om inte förbudet efterlevs så kommer föreningen att bli tvingade att plocka bort grillen och förbjuda grillning på hela gården.

Så nu är det upp till alla ”grillare” att se till att vi får behålla vår grillrättighet på Lehusgården! Påminn varandra, om ni stöter på någon glömsk!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Det finns ett generellt förbud mot kolgrillar och gasolgrillar på balkonger och terasser – där samverkar hälso- och brandsäkerhetsskälen. Ett undantag: terassen på 21/23, utan lägenheter med sovrum mot terassen.

Kompletterande info med anledning av ändrad tillgång till andra trapphus

torsdag, juni 25th, 2020

Säkerhetsåtgärden att begränsa tillgång till andra trapphus än det egna har gjorts på inrådan av LåsTeam och Polisen efter upprepade inbrott och skadegörelse som skett både dagtid och på natten.

 

Från den 1 juli kommer bytesrummet har samma öppettider som återvinnings- och grovsoprummen dvs kl. 7-10 och kl. 17-20.

 

Gymmet, bastur, gymnastiksal och grovtvättstugan bokas som vanligt genom länken på föreningen hemsida och man kommer då in i porten till lokalen, samma tid som man bokat resp. lokal med sin vanliga tagg.

 

Vi arbetar med att lösa tillgång till hobbyrum och pingisrum. Förmodligen kommer tillgängligheten lösas genom att även dessa rum bli bokningsbara.

 

Varje trappuppgång har tillgång till en uteplats antingen Lehusgården eller en terrass. Under en prövotid kommer man inte ha tillgång till ”andras” uteplatser. Efter en utvärdering får vi fundera på om vi ska ge alla tillgång till ”varandras” uteplatser och hur det isåfall ska gå till.

 

Under året har föreningen stärkt dörrar med brytskydd. Under hösten kommer vi fortsätta arbeta med säkerheten, bl.a. med grannsamverkan i samarbete med Polisen. Vill någon delta i arbetet med grannsamverkan är ni varmt välkomna att höra av er till Gemensamhetsgruppen (gemensamhetsgruppen@brinckan-lehusen.se)

 

Ps. Nyckelinkast (som kan behövas när vår tekniska förvaltare behöver tillträde till en lägenhet) finns via Lehusgården dit samtliga fortfarande kommer ha tillgång via grinden från allén. Styrelsen och Gemensamhetsgruppen finns tillgängliga via epost.

 

För ökad säkerhet – ett steg* till!

onsdag, juni 24th, 2020

 

Under det senaste halvåret har vi, som bekant, utsatts för åtskilliga inbrott och stölder, med tillhörande skadegörelse.

 

Därför omprogrammerar vi nu våra taggar så att de endast ger tillträde till det egna trapphuset … och bokade lokaler under den bokade tiden.

 

Metoden kallas, på fackspråk, sektionering och är som bekant allmänt förekommande i såväl bostadsfastigheter som verksamhetslokaler – ett effektivt och ekonomiskt sätt att minska ”bryt”.

 

När vi ska fortsättningsvis hälsa på vänner och bekanta använder vi porttelefonen – även inom föreningen.

 

Du som har ett förråd i ett trapphus annat än ditt egna har givetvis tillgång till ditt förråd.

 

Nyordningen införs fr.o.m. 1:a juli.

 

 

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

* De tidigare stegen, för att förhindra inbrott och stölder, kan du läsa om i inlägget från den 4 juni.

 
 

Gymmen i 17/19 – bokas på hemsidan!

måndag, juni 22nd, 2020

 

Föreningens två nyrenoverade gym, en halv trappa ner i 17/19, går nu att boka på hemsidan.
Vid bokningen får du tillgång till bägge gymmen under en timme – för motions- och styrketräning.

 

Observera åldergränsen på 16 år och det egna ansvaret för att reglerna för gymmen följs! Se anslagen på dörrarna.

 

 

Gemensamhetsgruppen

 

AVBOKA!

måndag, juni 15th, 2020

 

OBSERVERA! Tvättiderna blir lediga efter en halvtimme om ”bokaren” inte påbörjat sitt tvättpass inom den tiden. Alltså ingen ändring av den trettioåriga regeln.

 

Detta gäller samtliga tvättstugor, alltså även tvättstugorna i 22:an, som bokas på hemsidan.

 

Om du INTE tänker utnyttja en bokad tid – AVBOKA!!! Detta gäller även Kalaskulan, basturna och gymnastiksalen.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Förtydligande – Så bokar du 22:ans tvättstuga!

fredag, juni 12th, 2020

 

 

Som framgår av förra inlägget – fr.o.m. måndagen den 15/6 bokar du tvättstugan i 22:an på föreningens hemsida, under rubriken BOKNING AV LOKAL.

 

Du som redan har inloggningsmöjligheter till lokalbokningen använder samma användarnamn och lösenord som tidigare.

 

Det går bara att boka en, av de två, tvättstugeavdelningarna åt gången, som Tvättstuga 22A och Tvättstuga 22B, A till vänster och B till höger när du kommer in.

 

Bokningstavlorna, för bokningscylindrarna, kommer att demonteras då de inte längre används.

Under en övergångstid kommer tavlorna att stå utanför tvättstugan så att du kan ta hand om din bokningscylinder.

 

Omläggningen av bokningen gör vi för att underlätta bokningen, inte längre något spring ner till tvättstugan för att leta ledig tid, men också för att boende vars tvättstugor renoveras ska få möjlighet att tvätta under renoveringstiden …. idag är tvättstugorna i 32, 9/11 och 25 renoverade, och stugan i 21 på gång, dvs renoveringen av fem stugor kvarstår.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

 

 

Nu renoveras tvättstugan i 21:an!

torsdag, juni 11th, 2020

 

Efter att renoveringen av 25:ans tvättstuga nu är avslutad är det dags för 21:ans tvättstuga att få sig en rejäl ”ansiktslyftning”.

 

Renoveringen startar måndagen den 15:e juni och renoveringen ska vara avslutad till den 21:a juli ….. om allt fungerar som det ska, en nödvändig reservation i dessa tider.

 

Samtidigt har det blivit möjligt, för dig som idag använder 21:ans tvättstuga, att boka tvättid i 22:ans dubbeltvättstuga på föreningens hemsida, på samma som du bokar grovtvättstugan, basturna, gymnastiksalen och Kalaskulan.

 

Du som inte bokat tidigare …. läs under rubriken BOKNING AV LOKAL.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Du som inte har tillgång till ”nätet” …. i avvaktan på att en bokningstavla kommer på plats – ta hjälp av dina grannar.

 

 

 

 

25:ans tvättstuga – nu renoverad!

tisdag, juni 9th, 2020

 

Tvättstugan i 25:an är nu, efter renovering, klar för bokning av tvättpass.

 

Bokningstavlan, som under renoveringstiden varit placerad i 22:ans tvättstuga, finns på plats … från fredag morgon, den 12:e juni.

 

Får vi ta tillfället i akt att påpeka – det är vi som använder tvättstugorna som ansvarar för städning och rengöring! Glöm inte tumlarnas filter och luddlådor!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Vårt arbete mot bryt – en sammanfattning

torsdag, juni 4th, 2020

 

Först – inbrott och stölder har förekommit i våra fastigheter sedan Södra Stationsområdet byggdes för 30 år sedan, alltså inget nytt fenomen – lika ”tråkigt” under alla år.

 

En av de första saker vi gjorde när föreningen hade köpt fastigheterna 2010 var att inventera och kartlägga säkerheten mot inbrott. Resultat i korthet: Svenska Bostäder hade lämnat efter sig en ”urusel” säkerhetsmiljö.

 

När vi hade fått läget klart för oss påbörjade vi, med hjälp av Axlås,  arbetet för att ,steg för steg, förbättra säkerheten.

Här följer en sammanfattande beskrivning av vad vi gjort:

 

– tecknat avtal om fastighetsskötsel, med veckorondering av entréer och trapphus.

 

– märkt upp samtliga ”allmänna” dörrar och lägenhetsdörrar, en förutsättning för ett effektivt förvaltningsarbete.
I vår förening finns ett mycket stort antal dörrar. Bara på Brinckansidan mer än 150 dörrar, lägenhetsdörrarna oräknade. Kolla själv i ”ditt” hus.

 

– försökt starta Grannsamverkan.

 

– renoverat samtliga 38 entrédörrar, med riktning, justering och byte av gångjärn … etcetera.

 

– bytt samtliga lås i entrédörrarna, till en högre säkerhetsklass.

 

– monterat brytskydd på samtliga entrédörrar.

 

– bytt ut ett stort antal dörrstängare, i entrédörrar och innerdörrar.

 

– installation av ett elektroniskt passagesystem på entrédörrar och inre dörrar som leder till trapphus.

 

– monterat elektroniska sk iLOQ-lås till samtliga teknikutrymmen, undercentraler, elrum, fläktrum, servicerum etcetera.

 

– testat iLOQ-systemet på ett antal dörrar till korridorer med källarförråd.

 

– installerat närvarostyrd belysning till vissa ”skumma” entrédörrar på Lehussidan.

 

– monterat en ny grind till Lehusgården, med taggläsare.

 

– monterat  brytskydd på vissa ”strategiska” källardörrar.

 

– byggt ut det elektroniska passagesystemet till tvättstugorna i 22:an, Kalaskulan och nu senast gymmen i 17/19.

 

– bytt ut samtliga drygt 2.000 taggar.

 

– tagit fram en jämförande utredning, med hjälp av LåsTeam, om ”nästa steg” i säkerhetsarbetet, dvs studie av olika alternativa kompletterande låssystem, med kostnadsanalys.

 

– undersökt förutsättningarna för installation av kameraövervakning.

 

– vidarebefordrat Polisens och försäkringsbolagens rekommendationer att t.ex. använda ”bäst-i-test”-lås till cyklar och övrig information som berör oss som bor i föreningen.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Invigning av renoverade kalaskulan på fredag!

måndag, juni 1st, 2020

Välkommen på visning & nyinvigning av Kalaskulan!

Passa också på att gå förbi det uppfräschade och det nya gymmet i Fatburs kvarngata 17-19.

 

Plats: Fatburs kvarngatan 13 (ingång från gång- och cykelvägen)

Tid: Fredag den 5/6 kl 17-19

 

 • Bubbelskål & bandklippning sker utomhus.
 • Avstånd hålls, endast några stycken släpps in åt gången för att titta
 • En trygg & säker invigning, med tanke på smittrisk o corona

Förvaltaren informerar – om omärkta cyklar

onsdag, maj 27th, 2020

 

Nu har vi avslutat omhändertagandet av omärkta cyklar, (se vår information från den 6:e maj).

 

Omhändertagna cyklar återfås:

Onsdagen den 3:e juni, mellan 8.00 och 15.00

 

Skicka ett mail till info@borgmerio.se och ange:

 • i vilket rum din cykeln stod (ange märkningen på dörren)
 • fabrikat
 • typ – herr/dam/barn …
 • kulör
 • övriga kännetecken

 

Anmälda cyklar kommer, under onsdagen, att stå parkerade på trottoaren utanför 32:an, mellan kl: 08.00 och 15.00.

 

Vänligen

Förvaltarna/Borg & Merio

 

Ps. Ingen avgift kommer att tas ut för återlämnandet av omärkta cyklar.

 

Samverka mot bryt – påminnelse!

måndag, maj 25th, 2020

 

Nu har återigen en våg av inbrott och stölder ”sköljt in” över föreningen. Varje gång svallet bryter in får vi i styrelsen frågan om vad vi gör åt eländet. Här är några förslag på vad vi kan göra, vi kan:

 

• avregistrera borttappade taggar. Enklast gör du det på hemsidan, läs under rubriken Boka lokal.

• se till att dörrar går i lås. Speciellt entrédörrarna, ca 40 stycken, råkar ”titt som tätt” ut för manipuleringsförsök …. fimpar, skruvar, grus, apelsinskal! mm placeras i låskistorna, för senare ”återbesök”.

• felanmäla dåligt fungerande dörrar. Visserligen ronderar fastighetsskötarna våra entréer en gång i veckan, men mycket kan hända på en vecka.

• montera ett bra cykellås på våra cyklar. Polisen, och försäkringsbolagen, rekommenderar ”bäst i test-lås”, se nätet. Bygellåsen, med två fasta skänklar, motstår det mesta i brytväg.

• låta bli att släppa in okända ”eftersläntrare”.

• låta bli att ställa upp entrédörrarna.

• polisanmäla stölder och inbrott, vilket ofta ett krav från hemförsäkringsbolagen.

 

Ibland får vi också frågan ”vad gör ni i styrelsen åt inbrott och stölder?”. Då brukar vi skriva långa redogörelser över vad vi gjort, vilket är en hel del sedan 2010, se inlägget från 23 december 2019.

Om vi i styrelsen fortsätter arbeta med säkerhetsfrågorna? Ja, de är så gott som dagligen uppe på vårt bord … men med tanke på antal dörrar som berörs, upp mot 140 ”allmänna” dörrar, får vi fortsätta ta steg för steg.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Glöm inte att rösta till årsstämman!

måndag, maj 18th, 2020

Senast måndagen den 25 maj kl. 18!

Kallelse med årsredovisning, röstsedel och röstkuvert har delats ut i alla medlemmars brevlådor.

 

Projektstart – Fönsterbleck och fogar

måndag, maj 11th, 2020

 

 

Med start nu på torsdag, den 14:e maj, påbörjar föreningens entreprenör, JW Plåt AB, monteringen av nya fönsterbleck och omfogning plåtbleck/puts.

 

Nya lackerade bleck för att vi ska slippa kosta på mångdubbelt dyrare, och tidskrävande, ommålning på plats – omfogning för att vi ska slippa framtida putsskador.

 

Nu har turen kommit till lägenheterna i 9/11. Tidigare år har lägenheterna 17/19, 21/23 och 25/27 åtgärdats.

 

Var uppmärksam på JW´s avisering och möjligheten att lämna lägenhetsnycklar i nyckelinkastet i 25:an, en halv trappa upp.

 

Se också till att ”rensa” fönsterbänkarna och ”håll fritt” framför fönstren.

 

Framöver kommer utbytet/omfogningen att fortsätta på Lehussidan – se kommande avisering.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Använd föreningens lägenhetsnummer!

fredag, maj 8th, 2020

 

För att undvika alla eventuella missförstånd – i alla kontakter med styrelsen och föreningens förvaltare använder du föreningens tresiffriga lägenhetsnummer. Numret hittar du på lägenhetsdörren, längst upp till höger.
Det är alltså detta lägenhetsnummer du använder på din röstsedel till stämman.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Kallelse till årstämma!

torsdag, maj 7th, 2020

 

I år kommer stämman att genomföras med hjälp av poströstning!

 

Kallelse, med tillhörande dagordning, röstsedel och Förvaltningsberättelse – Årsredovisning, är under utdelning, så håll koll på dörrmattan. Om du inte fått dokumenten senast på söndagen den den 10:e maj, hör av dig till styrelsen.

 

I kallelsen finns en beskrivning av hur röstsedeln ska fyllas i, en röstsedel per hushåll. Röstsedeln ska läggas i det bifogade kuvertet och sedan i föreningens brevlåda, en halv trappa upp i 25:an, senast måndagen den 25 maj 18.00!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

Städning och rensning i cykel- och barnvagnsrum!

onsdag, maj 6th, 2020

 

Nu är det dags för vårstädning av föreningens cykel- och barnvagnsrum, och rensning för att ge plats åt cyklar och barnvagnar som används.

 

I cykelrummet får endast cyklar förvaras och i barnvagnsrummen får barnvagnar, barncyklar, pulkor och snowracers förvaras. Alla cyklar, barnvagnar och övrigt skall vara i brukbart skick, annars skall de förvaras i boendes egna källarförråd.

 

Allt annat kommer att forslas bort.

 

Märk upp familjens cyklar och barnvagnar, m.m. med de röda buntbanden ni fått i brevinkastet.

Behöver du fler röda buntband – finns dessa vid tvättstugornas bokningstavlor i tillfälliga plastfickor.

 

OBSERVERA

Förra årets märklappar gäller inte!

Omärkta cyklar, barnvagnar, pulkor etcetera kommer att forslas bort fr.o.m. den 25 maj.

 

Viktigt!

Omärkta föremål som anses av boende vara av värde kan återfås mot beskrivning vid ett senare tillfälle. Tillfället och plats kommer att meddelas på föreningens hemsida inom 3 månader efter rensningen den 25/5.

 

Gunnar Dahlstrand

Teknisk förvaltare hos Borg&Merio.

 

 

Bytesrummet – för böcker, saker och ting!

tisdag, maj 5th, 2020

 

På förekommen anledning – INGA MÖBLER och TEXTILIER I BYTESRUMMET! Regelverket är solklart – så ställ inte till det och skapa onödiga kostnader för städning och bortforsling, för föreningen, dvs för dig själv.

 

Har ni vägarna förbi Bytesrummet, så ställ gärna iordning lite böcker på hyllorna. Släng trasiga saker i papperskorg eller grovsopen, ställ saker o ting fint o kanske sopa lite.
Det är vi tillsammans som har ansvar för för våra lokaler!
Kontakta Gemensamhetsgruppen om du har frågor eller vill du engagera dig mer – gemensamhetsgruppen@brinckanlehusen.se

 

 

Bokning av tider i 22:ans tvättstuga

onsdag, april 29th, 2020

Inför den tidigare annonserade renoveringen av 25:ans tvättstuga, som påbörjas den 4:e maj, flyttar Baba 25:ans bokningstavla, med alla bokningscylindrar, till tvättstugan i 22:an.

Ni som brukar använda 25:ans tvättstuga bokar precis som vanligt och får då tillgång till halva antalet maskiner, tvättstugan i 22:an är dimensionerad för att rymma två ”tvättare” åt gången ….. men det här ser du ju när du bokar din tvättid.

Jan Lindelöf/styrelsen

Nu renoveras 25:ans tvättstuga!

måndag, april 20th, 2020

 

Tidigare år har vi låtit renovera tvättstugorna i 9/11 och 32. Nu är det dags för 25:ans tvättstuga att få sig en ansiktslyftning, efter snart trettio år i de boendes tjänst.

 

Renoveringen startar måndagen den 4:e maj och stugan kommer att kunna tas i bruk i mitten av juni. Avvakta information om färdigställandedatum.

 

Fram till dess kan boende i 25/27 använda tvättstugan längst ner i 22:an. In, i entrén och stugan, kommer man med sin vanliga tagg. Hiss finns.

 

Tvättstugan i 22:an är en sk dubbelstuga, och därför utrustad med två bokningstavlor. Det innebär att endast hälften av maskiner, tumlare och torkskåp är tillgängliga per bokning.

 

För renoveringen har föreningen, efter upphandling, anlitat Söderkyl AB.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

Bastun i 23:an – stängd tills vidare!

söndag, mars 29th, 2020

Aggregatet i 23:ans bastu har havererat, efter snart trettio år. I avvaktan på att vi får dit en nytt aggregat så hänvisar vi till bastun i 30. För bokningsinstruktioner – se under rubriken Bokning av lokal.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Nu renoverar vi Kalaskulan!

torsdag, mars 19th, 2020

 

Fr.o.m. den 20 april och en månad framöver, håller vi Kalaskulan ”Stängd för renovering”. Du som eventuellt bokat lokalen till ett datum efter den 19 april – stryk bokningen!

Renoveringen kommer att resultera i ett större och mer funktionellt pentry – ett önskemål från många av er som nyttjat föreningens populära Kula.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

 

Extraförråd uthyres!

torsdag, mars 5th, 2020

Ett av föreningens ”extraförråd” har blivit ledigt för uthyrning. Förrådet ligger i 21:ans källare och har en area på dryga 3 kvadratmeter, i två nivåer. Hyran ligger på 400 kronor i månaden, att betalas månadsvis i förskott.

Du som är intresserad – skicka ett SMS till Baba Gasamma, 070 – 760 02 70, och anmäl ditt intresse för en visning. Och du som bestämt dig för att du vill hyra förrådet – kontakta styrelsen.

Jan Lindelöf/styrelsen

Ställ inga ”prylar” på golven – i grovsoprum och återvinningsrum!

onsdag, mars 4th, 2020

 

För att Veolias hämtare ska kunna göra sitt jobb, dvs rulla ut kärlen och tömma dem i sin bil – ställ inga ”prylar” på golvet, varken i grovsoprummen eller återvinningsrummet!

 

Överfyll inte heller kärlen – är det fullt så är det fullt ….. när det ligger ”prylar” upp till kärlens kant.

 

Om vi inte respekterar dessa, för de flesta självklara, regler riskerar vi att ”soporna” inte blir hämtade och att vi får kostnader för extrahämtningar.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Det mal på – nu är det dags igen

måndag, februari 24th, 2020

 

Nu har det, återigen, kommit rapporter till Borg&Merio, och till styrelsen, om malfjärilar i  lägenhetsförråd, såväl på Lehussidan som Brinckansidan! Och återigen handlar det om klädesmal.

 

Som kanske alla vet, och eventuellt har erfarenhet av, angriper malen textilier, i första hand ulltextilier men också pälsar ligger starkt i farozonen för angrepp.

 

För att komma till rätta med problemet måste alla lägenhetsinnehavare inventera och sanera sina lägenhetsförråd, såväl förråden i källare som i trapphus. Det är också klokt att kontrollera lägenhetens klädkammare.

 

Gå därför igenom alla dina textilier, i förråd och klädkammare! Och följ råden från Anticimex!

 • Ta bort organiskt material genom att städa grundligt.
 • Lägg endast undan rena kläder, gärna förpackade i täta emballage.
 • Kontrollera undanlagda textilier regelbundet.
 • Angripna textilier kan värmebehandlas vid 60°C genom tvätt, strykning eller torktumling.
 • Töm utrymmen, som garderober, klädkammare, byråer etc., från kläder och textilier.
 • Dammsug drabbade utrymmen. Var noggrann kring lister, springor och sprickor.
 • Frys in dammsugarpåsen innan den slängs i soporna.
 • Textilier bör skakas och borstas mycket noggrant – utomhus. De kan tvättas, värmebehandlas (ca +60°C) eller/och frysas (ca -18°C).

 

Släng allvarligt angripna textilier, men inte utan att först plasta in dem ordentligt.

Först som sist – alla måste sanera sina egna förråd för att en sanering ska bli framgångsrik. Så hjälp till att sprida budskapet till dina grannar! Och om du upptäcker mal i ett ”grannförråd” – anteckna källarförrådets nummer = lägenhetsnumret och berätta för din granne, dina grannar, om dina upptäckter.

 

Om källarna kommer att ”dimmas”, dvs giftsprutas? Vi har, med hjälp av Anticimex och Nomor, prövat men metoden fungerar inte. De är endast vi boende, medlemmar och hyresgäster, som genom egen insats kan sanera!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Vill du veta mer om mal och malangrepp – läs på nätet! Bl.a. finns information från saneringsföretag som t.ex. Nomor och Anticimex. Där finns också råd om hur du förvarar kläder på ett malsäkert sätt.

Comhem informerar ….

torsdag, februari 20th, 2020

 

…. om att de den 26 maj kommer att gå över till att sända alla tv-kanaler digitalt, samt att de analoga kanalerna och FM-radio, via antennuttaget, utgår.

 

Fördelarna med digitaliseringen är, enligt Comhem, bl.a. skarpare bild och bättre ljud, samt möjlighet att se abonnemangsfria kanaler inom hela EU.

 

Du som vill veta mer om digitiliseringen, gå in på comhem.se/tv/digitalisering.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Var med att skapa en bra förening … dags att nominera

tisdag, februari 18th, 2020

Inom kort att kommer vi i valberedningen att, inför stämman den 12:e maj, påbörja arbetet med att hitta kandidater till vår styrelse.

Vi är därför intresserade av att komma i kontakt med dig som vill engagera dig i styrelsearbetet.

Du som har förslag på lämpliga kandidater, dig själv eller någon annan,, hör av dig till oss.

Skriv till oss på adressen valberedningen@brinckanlehusen.se (OBS Fel adress angiven på anslagen i entréerna).  Ange namn, kontaktuppgifter och en kort beskrivning av dig själv, eller den du föreslår. Vi behöver dina uppgifter till den 29 februari.

hälsningar

 

Vi i valberedningen, dvs:

Christel Antoft-Granwald 0736 – 82 92 87,

Stefan Rosengren 0768 – 80 08 85,

Åsa Göransson 0739 – 64 03 01.

Krav på mjukstängande engreppsblandare!

måndag, februari 3rd, 2020

När en blandare (vattenkran), eller ventil (i en tvätt- eller diskmaskin), stänger så omvandlas vätskans rörelseenergi till tryckenergi.

Om detta sker för snabbt finns risk för att det uppstår sk tryckslag, som dels kan leda till skador på rörledningar och annan utrustning i ett tappvattensystem och mycket störande ljud, vilket skett i flera av föreningens trapphus, med åtföljande kostsamma åtgärder. Den vanligaste orsaken till tryckslag är blandare utan mjukstängning, därav kravet på mjukstängade blandare.

Kravet på engreppsblandare härör sig från ambitionen att hushålla med, i första hand, varmvattnet (a´80 kronor kubiken) …. eller miljön om ni så vill.

Jan Lindelöf/styrelsen

Lägenheten såld!

måndag, februari 3rd, 2020

Lägenheten, i den ombyggda lokalen i 9/11, som tidigare användes som ”Kalaskula”, är nu såld. Det innebär att föreningen nu har 336 lägenheter, varav 20 stycken hyresrätter.

 

Jan Lindelöf/styrelsen