Brinckan Lehusen - logotyp

Namn på dörrar och i entré

Om du vill ändra ditt namn på lägenhetsdörr och namntavlan i entrén så kontaktar du föreningens tekniska förvaltare.

Observera att andrahandshyresgäster bor med c/o-adress, dvs inga namnlappar varken på lägenhetsdörrar och namntavlor. Dyker det upp sådan lappar tas de bort i samband med veckostädningen.

Kontaktuppgifter: 
Borg & Merio Förvaltning AB
Telefon: 08 – 36 51 21
Mail: felanmalan@borgmerio.se
hemsida: www.borgmerio.se,