Namn på dörrar och i entré

 

Om du vill ändra ditt namn på lägenhetsdörr och namntavlan i entrén så kontaktar du föreningens tekniska förvaltare.

 

Observera att andrahandshyresgäster bor med c/o-adress, dvs inga namnlappar varken på lägenhetsdörrar och namntavlor. Dyker det upp sådan lappar tas de bort i samband med veckostädningen.

 

Kontaktuppgifter:

 

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB

 

Telefon:

08 – 36 51 21

 

Mail:

felanmalan@borgmerio.se

 

Hemsida:

www.borgmerio.se-felanmälan