Nycklar, taggar och porttelefon

 

Beställning av nycklar, taggar och bokningscylinder till tvättstugorna:

 

NYCKLAR:

 

Följ instruktionen och kontakta sedan vår tekniska förvaltare Borg & Merio:

 

info@borgmerio.se

eller

08 – 36 14 14

 

Instruktion:

 

    • Anteckna dörrnumret. Numret finns på karmöverstycket och består av en sifferkombination, t.ex. 25.0.11, vilket anger att dörren finns i 25:an, på plan 0 och att dörren har nummer 11. Notera även rummets namn, t.ex. cykelrum eller förråd.
    • Anteckna också nyckelns nummer. Observera att beteckningen CKP 523 är namnet på vårt låssystem – inte nyckelns nummer, som finns instansat under låssystemets beteckning.
    • Saknar du ”rätt” nyckel, prata med dina grannar. De kan säkert hjälpa dig få fram rätt nyckelnummer.
    • Vid beställningen anger du ditt namn, lägenhetsnummer och adress.

 

Obs! Nycklar till terrasserna, bibliotek, bytesrum, lilla gymmet och hobbyrummet är märkta SOP och PL.

 


 

TAGGAR:

 

Entrédörrarna kan endast öppnats med tagg, dvs en elektronisk nyckel. Taggarna  är programmerade att fungera i föreningens samtliga entréer mellan klockan 07:00 och 22:00. I din egen entré kommer du in dygnet runt.

 

Du beställer även taggarna genom vår tekniska förvaltare Borg & Merio. (Se kontaktuppgifter högre upp i sidan.)

 

Ange vid beställningen ditt namn, din adress och ditt lägenhetsnummer.

 

Det är mycket viktigt att du anmäler bortkomna taggar så att de kan avprogrammeras.

 

Under sidan ”Bokning av lokal” kan du logga in och hitta numren på dina taggar, under rubriken ”Mina kort”.

 


 

PORTTELEFON:

 

Hos förvaltaren kan du även registrera de telefonnummer du vill ansluta till porttelefonsystemet.

 

Vårt portelefonsystem fungerar så här:

 

Din besökare letar reda på ditt namn på taggläsarens skärm och ringer sedan upp dig genom att trycka på läsarens telefonsymbol. För att släppa in din besökare håller du ned siffran 5 i några sekunder, på din telefon.

 

Det går att ansluta mer än ett telefonnummer per lägenhet, till porttelefonsystemet.

 


 

Om du är utelåst – ring inte Jourmontör!

 

Om du har låst dig ute från din lägenhet så tillkallar du själv en låssmed och får själv stå för kostnaden. Vi rekommenderar att du anlitar ett företag med medlemsskap i SLR, Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund.

 

SLR:s hemsida