Brinckan Lehusen - logotyp

Nycklar och taggar

Vårt portelefonsystem fungerar så här: din besökare letar reda på ditt namn på taggläsarens skärm och ringer sedan upp dig genom att trycka på läsarens telefonsymbol. För att släppa in din besökare trycker du 5 på din telefon.

Det går att ansluta mer än ett telefonnummer, per lägenhet, till porttelefonsystemet.

Entrédörrarna kan endast öppnats med tagg, dvs en elektronisk nyckel. Taggarna  är programmerade att fungera i föreningens samtliga entréer mellan klockan 07:00 och 22:00. I din egen entré kommer du in dygnet runt.

Det är mycket viktigt att du anmäler bortkomna taggar så att de kan avprogrammeras. På BOKNING av LOKAL hittar du numren på dina taggar, under rubriken DINA KORT.

Beställning av taggar, nycklar och bokningscylinder till tvättstugorna

Följ instruktionen och kontakta sedan vår tekniska förvaltare Borg&Merio, info@borgmerio.se eller 08 – 36 14 14. Hos förvaltaren kan du även registrera de telefonnummer du vill ansluta till porttelefonsystemet.

    • Anteckna dörrnumret. Numret finns på karmöverstycket och består av en sifferkombination, t.ex. 25.0.11, vilket anger att dörren finns i 25:an, på plan 0 och att dörren har nummer 11. Notera även rummets namn, t.ex. cykelrum eller förråd.
    • Anteckna också nyckelns nummer. Observera att beteckningen CKP 523 är namnet på vårt låssystem – inte nyckelns nummer, som finns instansat under låssystemets beteckning.
    • Saknar du ”rätt” nyckel, prata med dina grannar. De kan säkert hjälpa dig få fram rätt nyckelnummer.
    • Vid beställningen anger du ditt namn, lägenhetsnummer och adress.

Om du är utelåst – ring inte Jourmontör!
Om du har låst dig ute från din lägenhet så tillkallar du själv en låssmed och får själv stå för kostnaden. Vi rekommenderar att du anlitar ett företag med medlemsskap i SLR, Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund. I länken härintill kan du söka låssmeder i närområdet slr.se.

Observera! Nycklar till bibliotek, bytesrum, lilla gymmet och hobbyrummet är märkta SOP och PL.