För mäklare!

 

Foton på Brf Brinckan-Lehusen

 

Juridiskt namn

Brf Brinckan-Lehusen
Organisationsnummer: 769619 – 4286

 

Färdigställandeår

1991 – 1992

 

Förvärv

28 juni 2010

 

Äkta bostadsrättsförening

Föreningen beskattas som en äkta bostadsrättsförening.

 

Fastighetsbestånd

Brinckan 2 – Fatburs Kvarngata 9-19, 109 lägenheter
Brinckan 3 – Fatburs Kvarngata 21-27, 76 lägenheter
Lehusen 12 – Fatburs Kvarngata 16-24, 88 lägenheter
Lehusen 13 – Fatburs Kvarngata 26-32, 62 lägenheter

 

Antal lägenheter

I föreningen finns totalt 336 lägenheter, varav 20 hyresrätter.

 

Gemensamhetslokaler

Möteslokalen Kalaskulan, Fatburs Kvarngata 13
Bastu, Fatburs Kvarngata 23, plan 7
Bastu och gymnastiksal, Fatburs Kvarngata 30, plan 0
Pingisrum, Fatburs Kvarngata 11
Hobbyrum, Fatburs Kvarngata 9
Två små gym, Fatburs Kvarngata 17/19
Bytesrum – Böcker, saker och ting …, Fatburs Kvarngata 19

 

Samfälligheter

Föreningen är medlem i Södrastationsgaragens gemensamhetsanläggning, med cirka 730 parkeringsplatser, och en samfällighet för Södrastationsområdets sopsuganläggning.

Garagesamfälligheten förvaltas av HSB Stockholm som även ansvarar för uthyrningen av garageplatser.

 

Årsavgifter

Fastställandet av kommande års årsavgift sker i samband med budgetarbetet i oktober/november.

 

Samägarskap och juridiska personer som ägare

Föreningen godkänner samägandeskap men inte juridiska personer.

 

Pågående och planerade renoveringar

Styrelsen har fastställt en 15-årig underhållsplan. En översiktlig plan finns i årsredovisningen för 2014.

 

OVK och ENERGIDEKLARATION

Den obligatoriska ventilationskontrollen genomförs enligt fastställda intervaller, senast 2019.

Fastigheterna energideklarerades 2019.

 

Radon

Mätningar genomförda, se

Stockholm stads hemsida

 

Egenkontroll

Den 13 oktober 2017 fick föreningen Miljöförvaltningens godkännande avseende kravet på egenkontroll.

 

Administrativ förvaltning

Vid frågor om avtal, hyror, avgifter och överlåtelser – kontakta Nabo Group AB.

 

Avgifter, hyror & kontrakt:

010 – 288 00 27, kl: 9.30 – 11.30
E-post: avgifthyra@nabo.se

Växel:

010 – 288 00 00, kl: 7.00 – 16.00
E-post: info@nabo.se

 

Ansökningar om medlemskap och överlåtelsehandlingar ska postas till adress:

 

Nabo Group AB
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

 

För att begära ut mäklarbild, använd Mäklarservice.com.
OBS! Använd ej Mäklarservice för ansökan om medlemskap.

 

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB

www.borgmerio.se

 

Städning och yttre skötsel

Vita Fläcken AB

www.vitaflacken.se

 

Kontakta styrelsen

styrelsen@brinckanlehusen.se