Brinckan Lehusen - logotyp

För mäklare

 

Bilder på Brf Brinckan-Lehusen

 

Juridiskt namn

Brf Brinckan-Lehusen
Organisationsnummer: 769619 – 4286

 

Färdigställandeår

1991 – 1992

 

Förvärv

28 juni 2010

 

Äkta bostadsrättsförening

Föreningen beskattas som en äkta bostadsrättsförening.

 

Fastighetsbestånd

Brinckan 2 – Fatburs Kvarngata 9-19, 109 lägenheter
Brinckan 3 – Fatburs Kvarngata 21-27, 76 lägenheter
Lehusen 12 – Fatburs Kvarngata 16-24, 88 lägenheter
Lehusen 13 – Fatburs Kvarngata 26-32, 62 lägenheter

 

Antal lägenheter

I föreningen finns totalt 335 lägenheter, varav 21 hyresrätter.

 

Gemensamhetslokaler

Festlokal Kalaskulan, Fatburs Kvarngata 13
Bastu, Fatburs Kvarngata 23
Bastu och gymnastiksal, Fatburs Kvarngata 30
Pingisrum, Fatburs Kvarngata 11
Hobbyrum, Fatburs Kvarngata 9
Bibliotek, Fatburs Kvarngata 17
Lilla Gymmet, Fatburs Kvarngata 19
Bytesrum, Fatburs Kvarngata 19

 

Samfälligheter

Föreningen är medlem i Södrastationsgaragens gemensamhetsanläggning, med cirka 730 parkeringsplatser, och en samfällighet för områdets sopsuganläggning. Garagesamfälligheten förvaltas av HSB Stockholm som även ansvarar för uthyrningen av garageplatser.

 

Årsavgifter

Fastställandet av kommande års årsavgift sker i samband med budgetarbetet i oktober/november.

 

Pågående och planerade renoveringar

Styrelsen har fastställt en 15-årig underhållsplan. En översiktlig plan finns i årsredovisningen för 2014.

 

OVK

Den obligatoriska ventilationskontrollen är genomförd, se anslag i entréerna.

Fastigheterna är energideklarerade se intyg i entréerna.

 

Radon

Mätningar genomförda, se

Stockholm stads hemsida

 

Egenkontroll

Den 13 oktober 2017 fick föreningen Miljöförvaltningens godkännande avseende kravet på egenkontroll.

 

Administrativ förvaltning

Vid frågor om avtal, hyror och avgifter – kontakta Valvet Förvaltning AB tel: 08 – 545 724 40. Även frågor om överlåtelser hanteras av Valvet.

 

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB

www.borgmerio.se

 

Städning och yttre skötsel

Vita Fläcken AB

www.vitaflacken.se

 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2016

 

Kontakta styrelsen

styrelsen@brinckanlehusen.se