Brinckan Lehusen - logotyp

För mäklare

Bilder på Brf Brinckan-Lehusen

Juridiskt namn
Brf Brinckan-Lehusen
Organisationsnummer: 769619 – 4286

Färdigställandeår
1991 – 1992

Förvärv
28 juni 2010

Äkta bostadsrättsförening
Föreningen beskattas som en äkta bostadsrättsförening.

Fastighetsbestånd
Brinckan 2 – Fatburs Kvarngata 9-19, 109 lägenheter
Brinckan 3 – Fatburs Kvarngata 21-27, 76 lägenheter
Lehusen 12 – Fatburs Kvarngata 16-24, 88 lägenheter
Lehusen 13 – Fatburs Kvarngata 26-32, 62 lägenheter

Antal lägenheter
I föreningen finns totalt 335 lägenheter, varav 21 hyresrätter.

Gemensamhetslokaler

Festlokal Kalaskulan, Fatburs Kvarngata 13
Bastu, Fatburs Kvarngata 23
Bastu och gymnastiksal, Fatburs Kvarngata 30
Pingisrum, Fatburs Kvarngata 11
Hobbyrum, Fatburs Kvarngata 9
Bibliotek, Fatburs Kvarngata 17
Lilla Gymmet, Fatburs Kvarngata 19
Bytesrum, Fatburs Kvarngata 19

Samfälligheter
Föreningen är medlem i Södrastationsgaragens gemensamhetsanläggning, med cirka 730 parkeringsplatser, och en samfällighet för områdets sopsuganläggning. Garagesamfälligheten förvaltas av HSB Stockholm som även ansvarar för uthyrningen av garageplatser.

Årsavgifter
Fastställandet av kommande års årsavgift sker i samband med budgetarbetet i oktober/november.

Pågående och planerade renoveringar
Styrelsen har fastställt en 15-årig underhållsplan. En översiktlig plan finns i årsredovisningen för 2014.

OVK
Den obligatoriska ventilationskontrollen är genomförd, se anslag i entréerna.

Fastigheterna är energideklarerade se intyg i entréerna.

Radon
Mätningar genomförda, se Stockholm stads hemsida

Egenkontroll
Den 13 oktober 2017 fick föreningen Miljöförvaltningens godkännande avseende kravet på egenkontroll.

Administrativ förvaltning:

Vid frågor om avtal, hyror och avgifter – kontakta Valvet Förvaltning AB tel: 08 – 545 724 40. Även frågor om överlåtelser hanteras av Valvet.

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel:

Borg & Merio Förvaltning AB, www.borgmerio.se.

Städning och yttre skötsel:

Vita Fläcken AB, www.vitaflacken.se

Årsredovisningar
Årsredovisning 2016

Kontakta styrelsen
styrelsen@brinckanlehusen.se