Styrelsen

 

Anna Rogalska Hedlund, ordförande
Ulrika Kuhlin, vice ordförande
Henrik Mungenast, sekreterare

 

Ola Ragnar Liljemark, ledamot
Martin Johansson, ledamot
Mikael Arkevret, ledamot
Jan Lindelöf, ledamot

 

Per Matses, suppleant
Per-Erik Lindström, suppleant
Gunilla Sellerstam, suppleant
Eha Arg, suppleant

 

Styrelsen kan kontaktas via mail på adressen:

styrelsen@brinckanlehusen.se

alternativt via brev. Föreningens brevlåda finns en halv trappa upp på Fatburs Kvarngata 25.