Nätverksuttag

 

I föreningen finns två nätverk, Comhem och Open Universe, för TV, bredband och telefoni.

 

Saknar din lägenhet fibernätverk – kontakta och beställ hos:

Open Universe

 

OBS! Om ditt nätverk inte fungerar – kontakta i första hand din nätleverantör, inte Borg & Merio!

 

Så här ser ansvarsfördelningen ut:

* Stokab ansvarar för nätet fram till en central i våra fastigheter.

* Open Universe ansvarar för funktionen, från centralen, fram till växlarna som är placerade i källarna.

* Föreningen ansvarar för anläggningen från centralerna fram till utrustningen i lägenheternas vita lådor som är placerade i hallen på varje lägenhet – det så kallade fastighetsnätet.

* Medlemmen ansvarar för installationerna i sin lägenhet.

* Om lägenhetens ”mediautrustning” inte fungerar så ska du felanmäla det till din operatör.

* OM du får besked från operatören att felet inte ligger inom deras ansvarsområde:

Felanmäl till Borg & Merio,

som anlitar en av Open Universe rekommenderad installatör för att åtgärda felet i fastighetsnätet.