Hushållssopor, grovsopor och materialåtervinning

 

Vi boende ta hand om vårt avfall på ett sätt som gynnar såväl föreningens ekonomi som lämnar ett bidrag till ett miljövänligare samhälle.

 

Hushållssopor

Vår föreningen är, tillsammans med övriga fastighetsägare på Södra stationsområdet, anslutna till en gemensam sopsugsanläggning där hushållssoporna samlas upp och sedan transporteras till kraftvärmeverket i Högdalen. Där förbränns soporna och omvandlas till fjärrvärme och el.

 

Hushållsavfall slänger du, väl förpackat i soppåsar, i sopinkastet.

 

Släng inte hela pizzakartonger och vinlådor eller annat som kan fastna i sopnedkastet och/eller sopsugsystemet!

I soppåsen får det inte finnas farligt avfall som t.ex. elektronik, batterier, glödlampor, lysrör eller mediciner.

Sopstoppen orsakar inte endast problem för oss boende utan resulterar också i att föreningen får onödiga kostnader.

 

Grovsopor och materialåtervinning

Det finns två grovsoprum, ett vid nummer 18 och ett vid nummer 26. Återvinningsrummet hittar du vid nummer 16.

Företaget Veolia Recycling Solutions Sweden AB ansvarar, på föreningens uppdrag, för hämtning av grovsopor och återvinningsmaterial.

 

Veolia Recycling Solutions Sweden AB

 

Som boende är du skyldig att sortera ditt avfall enligt anslagen på och i grovsoprummen. Observera att kartonger ska vikas ihop! Följ instruktionerna på anslagen så håller vi kostnaderna nere.

 

Bytesrum och bibliotek

Det finns också ett bytesrum, en halv trappa upp i nummer 19, där du kan såväl lämna som hitta användbart. En halvtrappa ner i nummer 17  finns ett bibliotek där du kan lämna böcker men också hitta något läsvärt.

 

Avfall du inte kan lämna i föreningens grovsoprum

 

Farligt avfall och större elektronik:

Farligt avfall t.ex. färg, lim, tändvätska, rengöringsmedel, oljor och lämnar du på någon av stadens fasta eller mobila miljöstationer. Större elektronik kan endast lämnas på de fasta miljöstationerna.

 

Läkemedel:

Apoteken tar emot överblivna läkemedel. Spola absolut inte ner läkemedel i toaletten då reningsverken inte kan rena dessa ämnen.

 

Byggavfall:

Du ska själv se till att byggavfall, som köks- och badrumsinredningar, golvmattor, kakel, klinker och gipsskivor,  forslas bort.
Storsäckar, sk Big Bag, får, efter tillstånd från Polismyndigheten, endast placeras på av fastighetsskötaren anvisad plats och ska bortforslas senast fredag eftermiddag i den vecka den/de ställs ut.

 

Polismyndigheten

 

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer finns i Bromma, Lövsta, Vanadisberget, Vantör och Östberga.

 

För adresser, öppettider och telefonnummer – besök:

www.stockholm.se