Brinckan Lehusen - logotyp

Förvaltning

TEKNISK FÖRVALTNING och FASTIGHETSSKÖTSEL
Föreningen anlitar Borg & Merio Förvaltning AB för den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln.

STÄDNING och YTTRE SKÖTSEL
Städföretaget Vita Fläcken AB ansvarar för inte och yttre städning, samt snöröjning vid våra entréer och Lehusgården.

SNÖRÖJNING, SANDNING OCH MARKSSKÖTSEL
… ansvarar RA TRÄDGÅRD AB för.

ADMINISTRATIV FÖRVALTNING
Vid frågor om avtal, hyror och avgifter ska du kontakta Valvet Förvaltning AB.