Felanmälan

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB är föreningens tekniska förvaltare.

Felanmälan under kontorstid

(Vardagar 08:00-11:30 och 13:00-16:00)

Telefon:

08 – 36 51 21

Mail:

felanmalan@borgmerio.se

Hemsidesformulär:

www.borgmerio.se/felanmälan

OBS! Generellt kan sägas att alla fel som uppstår inom och vad som tillhör en bostadsrättslägenhet, betalas av innehavaren själv.

För hyresrätter ansvarar föreningen över det löpande underhållet.

Vid felanmälan – ange om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt!

Du kan som privatperson också anlita Borg & Merio för diverse åtgärder du vill ha gjorda i din egen bostadsrätt.

Läs mer och hämta gällande prislista här!


Felanmälan under jourtid

På icke ordinarie arbetstid och bara vid AKUTA fel som kräver omedelbar åtgärd!!

Kontakta Jourmontör

Telefon:

08 – 657 77 50