Energi och miljö

 

Under de gångna åren, sedan föreningen köpte våra fyra fastigheter 2010, har energi och miljö varit högt prioriterade frågor.

 

Här är en förteckning över våra energi- och miljöprojekt:

 

 • Utbyte av två fjärrvärmeundercentraler, med tillhörande utrustning, pumpar, avluftningsaggregat mm
 • Installation av ett elektroniskt styr- och övervakningssystem för värme och ventilation
 • Utbyte av de gamla, dåligt fungerande, radiatorventiler till nya termostatventiler, utom i våtrum
 • Injustering av värmesystemets ca 2.500 radiatorventiler
 • Framtagning av en optimal värmekurva, väl anpassad till olika utetemperatur
 • Byte av fjärrvärmetaxa.

 

Kommentar:

Resultatet av de uppräknade åtgärderna är optimalt fungerande värme- och ventilationssystem, vilket de låga returtemperaturer i fjärrvärmeanläggningarna bevisar.

 

Du som vill veta mer om hur fjärrvärme och värmesystem fungerar – gå in på Fortums hemsida.

 

Fortum

 

 • Demontering av VVC-anslutna handdukstorkar i föreningens utrymmen, inklusive hyresrätter vid renovering inför försäljning
 • Krav på badrumsrenoverande medlemmar att ta bort ”sin” handdukstork.

 

Kommentar:

Handdukstorkarna, som är monterade på kretsen för tappvarmvattencirkulationen, värms året runt, vilket förbrukar onödig energi.

 

Dessutom utgör dåligt fungerade torkar en risk för legionellaspridning i tappvattensystemet. Information om legionella i tappvattensystem finns, bl.a., på Boverkets hemsida.

 

Boverket

 

 • Montering av dammtätningslister i föreningens utrymmen och hyreslägenheter. Observera att den sk dammtätningslisten också är en ”energi- och ljudlist”.
 • Information till medlemmar om att montera dammtätningslister och kontrollera tätningslisterna mellan båge och karm i ”sina” lägenheter.

 

Kommentar:

Luft i rörelse upplevs (som vi alla vet) kallare än stillastående luft av samma temperatur. Därför är det viktigt, för ett bra inomhusklimat, att ha väl fungerande tätningslister i sina fönster och balkongdörrar.

 

 • Utbyte av tvättutrustning, tvättmaskiner och tumlare, till moderna energieffektiva tvättutrustning i föreningens nio tvättstugor
 • Utbyte av åtta stycken energikrävande kondenstumlare mot värmepumpstumlare i de fyra tvättstugorna på Brinckansidan.

 

Kommentar:

Med något enstaka undantag är all tvättutrustning från ”Svenska bostäder-tiden” utbytt mot modern energisnål och välfungerande tvättutrustning.

 

 • Utbyte av sex värmeåtervinningsaggregat för ventilationen i delar 9/11 och 17/19 samt i skolans lokaler 28 och 30
 • Fortlöpande driftkontroll, samt filterbyte två gånger per år, av fläktar i föreningens 17 fläktrum för frånluftsventilation.

 

Kommentar:

Föreningen följer (givetvis) lagstiftningen om Obligatorisk VentilationsKontroll, OVK, se information på Boverkets hemsida.

 

Boverket

 

 • Utbyte av lysrörslampor, glödlampor och lysrör i entréer, trapphus, hissar, källargångar och barnvagns- och cykelrum till LED samt installation av timers i vissa utrymmen
 • Utbyte av utebelysning till LED, med mål att ersätta alla kvicksilverlampor(!) med LED-lampor
 • Effektivisering av belysningsstyrning, bl.a. genom installation av nya astronomiska ur.

 

Kommentar:

Utbytet till LED-lampor innebär att vi mer än halverat effekten för föreningens belysning och ersatt alla kvicksilverlampor – en mycket viktig miljöåtgärd.

 

 • Anordnande av ett återvinningsrum för plåt, tidningar, glas och kartong samt två grovsoprum.

 

Kommentar:

Hushållssopor som hamnar i sopsugsanläggningens sopnedkast går till återvinning i Högdalsverket. I verket produceras fjärrvärme och el för södra Stockholmsområdet, dvs även vår förening.


Det renade avloppsvattnet utgör värmekälla för Hammarbyverkets värmepumpar, som producerar fjärrvärme, i första hand för fastigheter på Södermalm. Information om fjärrvärmesystemet i Stockholm finns på Fortums hemsida.

 

Fortum

 

Jan Lindelöf/Styrelseordförande