Föreningsdokument

Nedan hittar du årsredovisningar, kallelser och protokoll etc uppdelat per år.


 

2019:

 

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 14 maj 2019

Ladda ned PDF!

Årsstämma, handlingar, 2019

Ladda ned PDF!

Årsredovisning (inkl. förvaltningsberättelse) 2018

Ladda ned PDF!

 

2018:

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018

Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 15 maj 2018

Ladda ned PDF

Stadgar – upprättade 15 maj 2018

Ladda ned PDF

 

2017:

 

Årsredovisning 2017

Ladda ned PDF

 

2016:

 

Årsredovisning 2016

Ladda ned PDF

Kallelse till föreningsstämman för verksamhetsåret 2016

Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 16 maj 2016

Ladda ned PDF

 

2015:

 

Årsredovisning 2015

Ladda ned PDF

Kallelse till föreningsstämman för verksamhetsåret 2015

Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 21 maj 2015

Ladda ned PDF

Stadgar

Ladda ned PDF

 

2014:

 

Årsredovisning 2014

Ladda ned PDF

Kallelse till föreningsstämman för verksamhetsåret 2014

Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 20 maj 2014

Ladda ned PDF

Fullmakt föreningsstämman  20 maj 2014

Ladda ned PDF

Protokoll – Gemensamhetsgruppen 14 sep 2014

Ladda ned PDF

 

2013:

 

Årsredovisning 2013

Ladda ned PDF

Kallelse till föreningsstämman för verksamhetsåret 2013

Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma  16 maj 2013

Ladda ned PDF

 

2012:

 

Årsredovisning 2012

Ladda ned PDF

Årsredovisning 2012 – utdelad till medlemmarna

Ladda ned PDF

Kommentar till utdelad årsredovisning 2012

Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 9 maj 2012

Ladda ned PDF

 

2011:

 

Årsredovisning 2011

Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 18 maj 2011

Ladda ned PDF

Revisorns kommentar till årsredovisning 2011

Ladda ned PDF

 

2010:

 

Årsredovisning 2010

Ladda ned PDF

Ekonomisk plan

Ladda ned PDF

Förvaltningsorganisation

Ladda ned PDF

Extra ordinarie föreningsstämma, protokoll 101111a

Ladda ned PDF


Autogiro

 

Medgivandeblankett

Ladda ned PDF

 

Ifylld blankett lägger du i ett kuvert och postar till:

 

Brf Brinckan Lehusen

c/o Valvet Förvaltning

Box 49023

100 28 Stockholm