Brinckan Lehusen - logotyp

Föreningsdokument

Nedan hittar du årsredovisningar, kallelser och protokoll etc uppdelat per år.

2016:
Årsredovisning 2016 PDF
Kallelse till föreningsstämman för verksamhetsåret 2016 PDF
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 16 maj 2016 PDF

2015:
Årsredovisning 2015 PDF
Kallelse till föreningsstämman för verksamhetsåret 2015 PDF
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 21 maj 2015 PDF

2014:
Årsredovisning 2014 PDF
Kallelse till föreningsstämman för verksamhetsåret 2014 PDF
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 20 maj 2014 PDF

2013:
Årsredovisning 2013 PDF
Kallelse till föreningsstämman för verksamhetsåret 2013 PDF
Protokoll från ordinarie föreningsstämma  16 maj 2013 PDF

2012:
Årsredovisning 2012  PDF
Årsredovisning 2012 – utdelad till medlemmarna – PDF
Kommentar till utdelad årsredovisning 2012 – DOC
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 9 maj 2012 – PDF

2011:
Årsredovisning 2011 – PDF
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 18 maj 2011 – PDF
Revisorns kommentar till årsredovisning 2011 – DOC

2010:
Årsredovisning 2010 – PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk plan – PDF

Stadgar – PDF

Förvaltningsorganisation – PDF

Fullmakt föreningsstämman  20 maj 2014 PDF

 

Protokoll

  • Gemensamhetsgruppen 14 sep 2014 [PDF]
  • Extra ordinarie föreningsstämma, protokoll 101111a [PDF]

Blanketter

Autogiro

  • Medgivandeblankett [PDF]

Ifylld blankett lägger du i ett kuvert med adressen Brf Brinckan Lehusen, c/o Valvet Förvaltning Box 49023, 100 28 Stockholm.