Brinckan Lehusen - logotyp

Byggavfall

I föreningen gäller följande, självklara, regler!

Det är inte tillåtet att ställa byggavfall i grovsoprummet, trapphus, entréhallar eller på gatan.

Den som ansvara för en renovering ansvarar även för bortforsling av byggavfallet. Detta gäller även vitvaror.

För att få ställa ut storsäckar, så kallade Big Bag, krävs tillstånd från föreningens tekniska förvaltare.

I de fall tillstånd ges ska säckarna placeras på av förvaltaren, eller fastighetsskötaren, anvisad plats och ska bortforslas senast fredag eftermiddag i den vecka den/de ställs ut.

Skyddstäck och håll snyggt!
Det åligger din entreprenör att hålla snyggt i hiss, på entréplan och trapplan i samband med entreprenadarbetena.

Vid renoveringar används hissen för transporter. Hissen ska därför förses med skyddstäckning av golv och väggar till 1,2 meter. Även trapplanet där renoveringen sker ska skyddstäckas. Hur det går till vet seriösa hantverkare och entreprenörer!