Allmän info – lokaler och Gemensamhetsgruppen

Föreningen har en Gemensamhetsgrupp vars uppgift är att på olika sätt ta hand om våra gemensamma utrymmen.

Vi har nio gemensamma lokaler, fyra terrasser och Lehusgården med sina rabatter, samt andra gröna rum som behöver tillsyn och skötsel.

 

I vår förening finns det flera boende som är engagerade och bidrar till vår närmiljö, både inomhus och ute. Vi ser gärna att fler boende vill bli delaktiga i Gemensamhetsgruppens arbete.

 

Idag har vi en grupp som är lokalansvariga för olika lokaler. Deras namn och gatunummer hittar du under respektive lokal.

Gemensamhetsgruppen sammankallar lokalansvariga till möte 1–2 gånger/år.

 

Vi i Gemensamhetsgruppen är representanter i styrelsen och ni får gärna kontakta oss om ni har förslag eller vill hjälpa till med våra lokaler och gröna rum.

 

Ni når oss på mailen:

gemensamhetsgruppen@brinckanlehusen.se

 

Vänliga hälsningar Anna Rogalska Hedlund, Ulrika Kuhlin, Eha Arg och Gunilla Sellerstam