Brinckan Lehusen - logotyp

Ansvar vid renovering

Som bostadsrättsinnehavare har du ett ansvar för att hålla lägenheten och dess ytskikt i gott skick. Det gäller även förråd som hör till lägenheten.

I samband med större renoveringar måste du fylla i en renoveringsanmälan och skicka den till föreningens tekniska förvaltare, minst fyra veckan innan planerad byggstart.


Först anmälan – sedan ett startmöte
Efter att förvaltaren tagit del av din anmälan kommer du att bli kontaktad för att planera in ett startmöte.

Vid mötet, där även entreprenören ska delta går ni tillsammans igenom de regler som gäller. Samtidigt får du också en möjlighet till rådfrågning.

Observera att det är du, som bostadsrättsinnehavare, som ansvarar för att informera din entreprenör och dina hantverkare om reglerna. Det är också du som ansvarar för att din entreprenör följer reglerna.

Fyll i din renoveringsanmälan och posta den till föreningens tekniska förvaltare på adressen nedan:

Brf Brinckan-Lehusen
c/o Borg & Merio Förvaltning AB
Malmgårdsvägen 16
116 38 STOCKHOLM

Märk kuvertet: Renoveringsanmälan Brf Brinckan – Lehusen

Bostadsrättsinnehavarens ansvar generellt för lägenheten

 • Icke bärande innerväggar
 • Glas, karmar och bågar i lägenhetens fönster och balkongdörrar, med tillhörande beslag, handtag, låsanordning och tätningslister, dvs även dammtätningslisterna mellan bågarna
 • Till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, trycke, ringklocka, brevinkast och lås, inklusive nycklar
 • All målning med undantag för målning av ytterdörrens och balkongdörrens utsida
 • Innerdörrar och eventuella säkerhetsgrindar
 • Lister och foder
 • Målning av radiatorer
 • Lägenhetens ledningar för vatten och avlopp, till de delar som hör till bostadsrättsinnehavarens lägenhet. Föreningen ansvarar för de ledningar, de sk stamledningarna, som betjänar fler än en lägenhet.
 • Säkringsskåp, elledningar, ledningar för telefon, kabel-tv och data liksom kanalisation, brytare, eluttag och armaturer
 • Ventilationsdon för såväl till- som frånluft
 • Brandvarnare, som ska kontrolleras minst två gånger om året

Bostadsrättsinnehavarens ansvar avseende kök

 • Vitvaror
 • Volymkåpa ovan spis
 • Rengöring av filter i volymkåpor
 • Rensning av vattenlås
 • Diskmaskin, inklusive ledningar och anslutningskopplingar till avloppet och tappvattenanslutningarna
 • Blandare och avstängningsventiler

Bostadsrättsinnehavarens ansvar avseende badrum och toalett 

 • Våtrummets samtliga yt- och tätskikt
 • Inredning och belysningsarmaturer
 • Badrumsskåp
 • Toalettstol och handfat
 • Golvbrunn med tillhörande klämring
 • Rensning av golvbrunn och handfatets vattenlås
 • Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Blandare och avstängningsventiler
 • Rengöring av ventilationsdon. Observera, donets inställning får ej ändras.
 • Handdukstork.

Renovering av badrum ska utföras enligt aktuell utgåva av:

 • Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BKR
 • GVKs branschregler Säkra Våtrum
 • Måleribranschens våtrumskontroll, MVK