Andrahandsuthyrning

 

Vad gäller för att få hyra ut i andra hand?


Du måste ha tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Det gäller även korttidsuthyrning, som t.ex. AirBnB. Vid bedömningen tillämpar styrelsen Hyresnämndens regler och ett godkännande ges för högst ett år i taget.

 

Skriv en ansökan så här:

 

Minst en månad innan uthyrningen ska påbörjas skickar du en undertecknad ansökan till Nabo Group AB. Det gör du genom att skriva ut blanketten via länken nedan och skicka in den ifylld via post till adress:

 

Nabo Group AB
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

 

Observera att det inte är tillåtet att påbörja uthyrningen innan ansökan har blivit godkänd.

 

(Ladda hem nedanstående PDF-blankett)

 

Andrahandsavtal-BrinckanLehusen-Nabo – PDF

 

* I ansökan anger du under vilken tidsperiod som du vill att andrahandsuthyrningen ska gälla, fullständigt namn på den som ska hyra lägenheten och skälet till varför du vill hyra ut din lägenhet.

 

* Tillsammans med ansökan bifogar du ditt förslag till andrahandskontrakt.

 

Avgifter vid andrahandsuthyrning


Vid andrahandsuthyrning tar föreningen ut en avgift från dig som bostadsrättshavare som uppgår till 10 procent årligen av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år tas avgiften ut efter det antalet kalendermånader som andrahandsuthyrningen omfattar. Påbörjat månad räknas som full månad.

 

Du ansvarar för lägenheten och din hyresgäst!


När du hyr ut din lägenhet i andra hand är det du som bostadsrättsinnehavare som har det fulla ansvaret för lägenheten. Du ansvarar alltså för att din avgift betalas i tid. Du ansvarar också för att din hyresgäst är informerad om, och följer, föreningens regler, bl.a. för felanmälan och ordning.

 

Andrahandshyresgäster bor med c/o-adress


Informera dina andrahandshyresgäster att de bor med c/o-adress. Det är alltså inte tillåtet att tejpa upp namnlappar på namntavlorna i entréerna och lägenhetsdörrarna. Uppsatta lappar tas bort vid veckostädningen!

 

Vid andrahandsuthyrningen upphörande

 

Cirka en månad innan andrahandsuthyrningen upphör får du ett brev från föreningens administrativa förvaltare där du ska intyga din återflyttning.

 

Uthyrning utan tillstånd kan medföra förverkande


Observera att du kan mista nyttjanderätten till din lägenhet om du hyr ut den i andra hand utan tillstånd.

 

Uthyrning via AirBnB eller liknande


Uthyrning via AirBnB, eller liknande, omfattas av samma regler som andrahandsuthyrning.

 

Läs mer i föreningens stadgar §5, §17 och §20

 

Andrahandsavtal-BrinckanLehusen-Nabo – PDF