Miljörummet – stängt tillsvidare …

 

Efter rapporter, från diverse håll om läget, har vi tvingats stänga miljörummet i avvaktan på tömning, efterföljande städning och iordningsställande, åtgärder som krävs p.g.a. att de olika inburna materialen för återvinning inte följt de regler som borde vara självklara, men som vi för säkerhets skull också informerade om på hemsidan, se informationen från den 18 december. En information som ni som prenumererar på föreningsnyheter också fick till er e-postadress.

 

Några exempel på återvinningsmaterialens dåliga uppförande:

– en hel del kartonger och förpackningar har lagt sig i i kärlen utan att först vika ihop sig

– såväl glas, plast och kartonger har lagt sig i högar högst upp i kärlen.

– glasflaskor har ställt sig på golvet.

Överfyllnad av kärlen och glas på golvet förhindrar, och fördyrar, på ett effektivt sätt tömning av kärlen.

 

Vi återkommer, så fort vi får ordning på de helglediga ”styrkorna”, som krävs för att få ordning på ”eländet”. Tills dess hänvisar vi till FTIs återvinningsstationer, se FTIs hemsida, stationer som vi konsumenter finansierar med avgifter på förpackningar och tidningar.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS För att inte öka föreningens kostnader ytterligare – ställt inte materialet för återvinning på gatan utanför miljörummet.

 

 

 

 

Comments are closed.