Miljö och grovsoprum – ordning och öppettider

 

Styrelsens utvärdering, av ”Ordning och Öppettider”, är nu avslutad. Här en kortfattad redovisning av vad vi kommit fram till:

 

Ordningen … och oredan:

– vissa kartonger och förpackningar viker fortfarande inte ihop sig innan de lägger sig i kärlen, vilket resulterar i att föreningens medlemmar betalar Veolia för bortforsling av luft!

– det finns kartonger, förpackningar och glasflaskor som inte respekterar principen ”är det fullt så är det”, utan som lägger sig i högar ovanpå kärlen och förhindrar tömning. I Veolia´s uppdrag ingår endast att rulla ut, och in kärlen, och tömma dem i sina bilar. Någon ”handpåläggning” ingår ej, den får vi betala extra för.

– vissa kartonger och förpackningar lägger sig på golvet så att vi måste betala Vita Fläcken för att plocka upp dem och lägga dem i rätt kärl … vilket kostar oss medlemmar extra.

– till och från dyker det också upp vin- och spritflaskor som ställer sig på golvet, framför kärlen för glas, och förhindrar tömning och orsakar fakturor.

– en och annan grovsopa lägger sig också i fel kärl, och inte bara det – ibland förvirrar sig grovsoporna in i miljörummet och när de upptäcker att de hamnat fel lägger de sig ner på golvet … och väntar på att Vita Fläcken ska bära hem dem.

– och sedan har vi möbler, byggsopor, färgburkar och flaskor med lösningsmedel, medmera (tro oss) som tror att de får vistas i grovsoprummen, eller också vet de vad som gäller men struntar i att de inte får. Om det kostar extra? Ingen får mer än tre gissningar.

Nu sköter de flesta ”sopor” sig alldeles utmärkt. De viker ihop sig, överfyller inte kärlen, ställer sig inte på golvet och vet var de hör hemma. Och är det fullt, så tar de sig hem igen och väntar på bättre tider, eller tar sig en tur till någon återvinningsstation ute på stan.

 

Öppettider:

Vi har också, med hjälp av Vita Fläcken och ett tiotal medlemmar som hört av sig med konstruktiva synpunkter, kommit fram till följande öppettider, fr.o.m. fredagen den 19:e december.:

 

Morgonöppet: mellan 7 och 10

Kvällsöppet: mellan 17 och 20.

 

Vi betalar … och betalar …

Avslutningsvis vill vi påpeka att såväl grovsoprum som miljörummet är, från föreningens sida, ett frivilligt komplement till FTIs (Förpacknings- och tidningsinsamlingens) återvinningsstationer på stan, som vi konsumenter finansierar genom att producenterna lägger en ”återvinningsavgift” på alla förpackningar och tidningar.

Vi medlemmar betalar därför dubbelt för materialåtervinningen, dels som konsumenter till producenterna, dels som medlemmar till föreningen. Till det går det en och annan skattekrona till staden … så ingenting är gratis, om nu någon hade trott det.

Våra grovsop- och miljörum kostar oss medlemmar upp mot 300.000 kronor om året, beroende på hur soporna sköter sig. Hur mycket vi betalar som konsumenter, via inköpta förpackningar, till FTI är för oss obekant, men många pengar blir det säkert …

Föreningen, i likhet med alla fastighetsägare inom Södra stationsområdet med sammanlagt ca 3.000 lägenheter, är också medlem i Södra stations sopsugssamfällighet*, ett obligatorium från när området byggdes. Från föreningens 120 sopnedkast, via sopsugsanläggningen, går våra brännbara hushållssopor till Högdalsverket för energiåtervinning. Resultatet blir fjärrvärme och el, bl.a. till oss på Fatburs Kvarngata. Men även detta kostar, för föreningens medlemmar upp mot 400.000 kronor per år, och vissa år mer än så när det är större reparationer på gång.

Till det kan vi lägga att även föreningensavloppsvatten är värmekälla till värmepumparna i Hammarbyverket.

Vi på Fatburs Kvarngata lever m.a.o. i ett kretslopp … dvs så länge vi håller oss på hemmaplan.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

* I senaste årsredovisningen finns en ritning över sopsuganläggningen, som det såg ut när Södra Station byggdes i slutet av 1980-talet. Efter det har ytterligare fastigheter anslutits till anläggningen.

 

Comments are closed.