OVK:at och ENERGIDEKLARERAT!

 

 

Fastighetsägare, alltså även bostadsrättsföreningar, måste energideklarera sina fastigheter och kontrollera att lägenheterna har en godkänd ventilation, sk OVK. Skyldigheten styrs av två lagar, se Boverkets hemsida.

Energideklaration

Den nyligen genomförda energideklarationen, som ska göras var tionde år, visar att vi uppfyller de krav som gällde i slutet av 1980-talet, vilket givetvis är under dagens krav. Idag kan man t.o.m. bygga hus som i princip inte kräver någon köpt energi alls, vilket uppnås med genomtänkt projektering med god isolering, värmeåtervinning och solel.

Men även i vår årgång hus finns mycket att göra åt energianvändningen. Och vi har också gjort mycket, läs under rubriken ENERGI och MILJÖ. Men arbetet fortsätter, under hösten har vi avslutat en studie där vi undersöker lönsamheten i värmeåtervinning ur våra 288 F-ventilerade lägenheter och installation av solel på våra tak. När detta skrivs är arbetet inte avslutat, men vi återkommer ……

Nu kan vi ju som boende också dra ett viktigt strå till stacken, för energin och miljön – läs under rubriken INOMHUSKLIMAT.

 

OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Enligt en nästan trettio år gammal lag ska ventilationen kontrolleras, enligt en fastställd metod (tänk bilprovningen så hamnar ni ganska nära) i alla lägenheter. Hur det går till i lägenheterna vet alla som var hemma när ventilationskontrollanten kom på besök.

Nu har kontrollen dragit ut rejält på tiden, det har tagit nästan ett år att få en godkänd OVK! Om alla boende hade ställt upp och släppt in kontrollanten enligt de upprepade aviseringarna hade vi haft en godkänd OVK redan i våras. Nu var kontrollanten klar med de sista ”eftersläntrarna” först i slutet av september! För vår förvaltare, och oss i styrelsen, är ”trögheten” förvånande. OVK syftar ju till att bidra till ett hälsosamt inomklimat.

Tills nästa gång det är dags för OVK, om tre år i lägenheterna med sk FTX, dvs värmeåtervinning, och sex år i lägenheterna med sk F-ventilation, hoppas vi att vi får ett billigare genomförande, för återbesök kostar oss onödiga pengar.

Intygen, som du ser ovan, visar på att föreningen gjort det vi ska – för föreningens ekonomi, energianvändning och miljöpåverkan.

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

Comments are closed.