Fr.o.m. måndag 27 maj – använd svart tagg!

 

Sedan vi 2012 installerade vårt passagesystem har, helt naturligt, många taggar kommit ”på drift”.

För att säkra våra fastigheter, och minimera antalet besök av ”obehöriga”, har vi delat ut fem nya svarta taggar till alla lägenheter.

Den 27 maj kommer de gamla taggarna att ”släckas”, så fr.o.m. måndag fungera endast de nya svarta taggarna.

De gamla taggarna sorteras som grovsopor, då de består av plast och elektronik.

Dina taggar finns listade på hemsidans BOKA LOKAL, dvs om du registrerat dig, annars kan det vara klokt att anteckna taggarnas nummer.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Kärt barn har många namn. Vi kallar den elektroniska nyckeln, som fungerar vid våra entréer och bokningsbara lokaler, för tagg, men vi har förstått att den även går under namn som ”brickan”, ”pluppen”, ”dutten” etcetera. Oavsett namn fungerar den i samtliga föreningen taggläsare, vid entrédörrar och till bokningsbara lokaler. Till det egna trapphuset dygnet runt och vid övriga trapphus och bokningsbara lokaler mellan 7 – 22.

 

Comments are closed.