Nygammalt!

 

Styrelsen har, efter stämman, konstituerat sig och så här ser det ”nygamla” resultatet ut:

 

Jan Lindelöf, ordförande, Fatburs Kvarngata 25

Anna Rogalska Hedlund, vice ordförande, FKG 28

Nenad Jaksic, sekreterare, FKG 16

Mikael Arkevret, ledamot, FKG 26

Martin Johansson, ledamot, FKG 16

Ola Ragnar Liljemark, ledamot, FKG 27

Ulrika Kuhlin, ledamot, FKG 16

Gunilla Sellerstam, suppleant, FKG 23

Per Matses, suppleant, FBK 17.

 

Anna, Gunilla och Ulrika bildar styrelsens gemensamhetsgrupp, med ansvar för föreningens gemensamhetslokaler och utemiljö.

 

Styrelsen når du via adressen styrelsen@brinckanlehusen.se eller via föreningens brevlåda, en halv trappa upp på Fatburs Kvarngata 25. Vi svarar så fort vi hinner!

 

Behöver du komma i kontakt med föreningens administrativa och tekniska förvaltare, se kontaktuppgifter under rubriken KONTAKT.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Comments are closed.