Uppladdat!

Under den gångna veckan delades Förvaltningsberättelsen och Årsredovisningen för 2018 ut brevinkasten. Till det, Handlingar till årsstämman.

Nu finns dokumenten uppladdade under hemsidans rubrik Årsmöteshandlingar.

Jan Lindelöf/styrelsen

Comments are closed.