Vem röjer snön …. och sandar?

 

Visserligen har vi nu haft några mer eller mindre snöfria vintrar bakom oss, men nu verkar det finnas det en risk, eller en chans om ni så vill, för snö i mängder. I föreningen ansvarar:

 

• RA Trädgård  för snöröjning, sandning och sandupptagning av gågatan bortom vändplan, de två stickgatorna ner mot Södermalmsallén samt gångvägarna mellan husen på Brinckansidan.

 

• Vita Fläcken ansvarar för skottning och sandning vid entréer, cykelrum, miljörum och grovsoprum samt Lehusgården. Vita Fläcken ansvarar också för de två trapporna ner mot Södermalmsallén. Senast vi räknade fanns det upp mot 40 dörrar att hålla rent framför, dvs en hel del så ….

 

• Vi boende …. kan också göra en insats när det snöar som värst. I entréerna finns därför sopkvast, skyffel och sandhink, för att ta hand om entréerna. Nu har allt som inte är ”glödhett eller fastspikat” en tendens att försvinna så om det fattas ”självhjälpsutrustning” i din entré – felanmäl till Borg&Merio!

 

• Stadens entreprenör ansvarar för Fatburs Kvarngata, med trottoarer, fram till vändplanen, samt gång- och cykelvägen bakom Brinckansidan.

 

• Bång&Lewerth ansvarar för att ”snö som orsakar häng och tappar” på taken kommer bort. Även här kan du ”felanmäla” till Borg&Merio så vidarebefordras din anmälan till Bång&Lewerth.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Comments are closed.