Årsavgiften för 2019 … ingen höjning!

Vi har nu avslutat arbetet med budgeten för 2019. Efter en genomgång av årets intäkter och utgifter, för allt mellan fjärrvärme och skötseln av utemiljön, har vi kommit fram till att vi kan ligga kvar på årets avgiftsnivå, utan att behöva pruta på skötsel och underhåll. Alltså ingen höjning av årsavgiften 2019!
Styrelsen

Comments are closed.