Hantering av nycklar vid entreprenader

 

Under hösten pågår ett par projekt som innebär att entreprenörerna måste komma in i lägenheterna, t.ex. vid rensning av avlopp och ventilationskontroll.

 

Tidigare har vi löst överlämningen av nycklar till entreprenörerna genom att de har haft folk på plats i entréerna mellan 8 – 8.15.

 

För att förenkla överlämnandet av nycklar har vi låtit installera två nyckelskåp med nyckelinkast. Ett skåp är placerat i 25:an, en halv trappa upp, och ett till höger om gårdsentrén till 22:an, alltså åtkomligt från Lehusgården.

 

Vid avisering om arbeten i lägenheter, notera i vilket av de två nyckelskåpen du ska lägga din nyckelknippa. Efter avslutat arbete återlämnas nyckelknippan i ditt brevinkast.

 

En förutsättning för en enkel och korrekt hantering av nycklarna är att de är försedda med namn, adress och lägenhetsnummer, det nummer som finns på karmen till din lägenhetsdörr.

 

Märk upp en ordentlig nyckelbricka, alltså inga pappersetiketter, tejpbitar, etcetera. Alla förstår säkert varför en bra uppmärkning är nödvändig.

 

Det nya systemet, att överlämna nycklar, innebär att du nu inte längre behöver passa 8-tiden på morgonen. Nu kan du lämna nyckeln, i nyckelskåpen, när det passar dig. Praktiskt också för entreprenörerna.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Comments are closed.