Det händer – under hösten!

 

Här kommer några förtydliganden till tidigare information om ”pågående projekt”.

 

Nytt sprinkleranläggning i Södra station

 

Landstingets trafikavdelning har informerat styrelsen, som endast vidarebefordrat informationen, om att en installation pågår av ett ny sprinkleranläggning för Södra station. Samtidigt sker en översyn av rökgasluckor och brandlarm. Installationen är nödvändig för att skydda såväl stationen som våra ovanliggande fastigheter. Arbetena sker enligt de regler som finns i servitutet för stationen.

 

Obligatorisk ventilationskontroll

 

Enligt lagen om Obligatorisk VentilationsKontroll är det nu dags igen för en kontroll av våra 23 ventilationssystem. Syftet med kontrollen är att garantera ett bra inomhusklimat. Föreningen följer givetvis denna lag. För att kontrollen ska ge ett godkännande krävs att lägenheternas kanaler rensas och att ventilationsdonen injusteras till lagenligt flöde. Håll ögonen öppna för entreprenören AirCanos avisering. Arbetena påbörjas vecka 42.

 

Rensning av avlopp

 

Nu har vi snart kommit halvvägs med rensningen av avloppstammar, dragningar i kök och badrum samt vattenlås. Rensningen är nödvändig för att förebygga översvämningar i lägenheterna. Under det senaste året har flera medlemmar drabbats, i ordets verkliga bemärkelse, av att få sina lägenheter översvämmade med ”skitvatten”. Även här är det entreprenören, GG Högtryck AB, som ansvarar för aviseringen.

 

Utbyte av fönsterbleck och omfogning

 

Vi har påbörjat ett utbyte av fönsterbleck som saknar skyddande färg. Utan färg kommer blecken att rosta. I samband med montaget av det nya blecket ses fogarna mellan bleck och puts över. Utan fungerande fogar kommer puts, med bakomliggande isolering, att fuktskadas med mycket stora kostnader som följd. Med tanke på att har över 2.000 fönsterbleck i föreningen kommer arbetet att fortsätta ett par år framöver.

 

Rengöring av balkongfronter

 

Rengöring av balkongfronter och balkongplattornas kanter är påbörjad och görs för att avlägsna skadliga beläggningar. Åtgärden förlänger livslängden men görs också för att våra fastigheter ska ge ett välvårdat intryck, något som vi vet alla uppskattar. I år är planeringen att vi tar balkongerna mot Fatburs Kvarngata. Övriga balkonger åtgärdar vi kommande år.

För att skydda dina saker på balkongen – följ entreprenörens anvisningar.


 

Styrelsen/Jan Lindelöf

Comments are closed.