Information om arbeten nattetid på Södra Station

 

Föreningen har fått ett meddelande från projektledaren för de pågående arbeten på Södra Station. Så här lyder meddelandet:

 

”På uppdrag av Trafikförvaltningen arbetar vi med att förstärka och uppdatera brandskyddet på station Stockholm Södra. Arbetsområdet innefattar insatser ovan samtliga spår samt perronger.

Under dessa arbeten kommer det att behöva borras i takbjälklaget ovan spår.

För att kunna utföra dessa arbeten på ett säkert sätt måste spåren vara fri från trafik samt att det måste vara spänningslöst.

Detta går endast att planera in under nattetid då det är några timmar utan trafik. De dagar och tider vi kommer att behöva borra är:

 

Natt mot 18/9 00.00-03.00

Natt mot 21/9 00.00-03.00

Natt mot 25/9 00.00-03.00

Natt mot 28/9 00.00-03.00

Natt mot 2/10 00.00-03.00

Natt mot 5/10 00.00-03.00

Natt mot 9/10 00.00-03.00

Natt mot 12/10 00.00-03.00

Natt mot 16/10 00.00-03.00

Natt mot 19/10 00.00-03.00

Natt mot 23/10 00.00-03.00

Natt mot 26/10 00.00-03.00

Natt mot 30/10 00.00-03.00

Natt mot 2/11 00.00-03.00

Natt mot 9/11 00.00-03.00

Natt mot 13/11 00.00-03.00

Natt mot 16/11 00.00-03.00

Natt mot 20/11 00.00-03.00

Natt mot 23/11 00.00-03.00.”

 

Kommentar:

Projektledaren skriver  ”behöva borras i takbjälklaget ovan spår”. Ur föreningens synvinkel innebär det att ”det kommer att borras i föreningens golvbjälklag” och vi vet alla hur det låter när det borras i fastigheten – minst sagt irriterande!

 

Nu syftar åtgärderna till att förbättra brandsäkerheten på stationen, dvs även i föreningens fastigheter på Brinckansidan, så vi får väl försöka stå ut …  nu är vi alla fall förvarnade.

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

Comments are closed.